http://tuansang-thanhuyen.com

TĐ Mạnh Lệ Quân - Hát chầu - 7/4/2012 - P1/2
TĐ Mạnh Lệ Quân - Hát chầu - 7/4/2012 - P1/2
Chung Vô Diệm (hậu trường)
Chung Vô Diệm (hậu trường)
Kim Tử Long - trước giờ diễn
Kim Tử Long - trước giờ diễn
Ra gieng anh cuoi em 2012 - P.1
Ra gieng anh cuoi em 2012 - P.1
[Hát chầu] Lưu Kim Đính (08/03/2012)
[Hát chầu] Lưu Kim Đính (08/03/2012)
Tang le NS Tuan Sang: 5
Tang le NS Tuan Sang: 5
Dam tang Tuan Sang 3
Dam tang Tuan Sang 3
TĐ Mạnh Lệ Quân - Hát chầu 7/4/2012 - P2/2 End
TĐ Mạnh Lệ Quân - Hát chầu 7/4/2012 - P2/2 End
[Kỳ 147] Thăm nhà vợ chồng nghệ sĩ Lê Tứ - Hà Như
[Kỳ 147] Thăm nhà vợ chồng nghệ sĩ Lê Tứ - Hà Như
Thăm nhà diễn viên Quế Trân
Thăm nhà diễn viên Quế Trân
Chung Vô Diệm gồm thâu lục quốc - Ngọc Đáng, Xuân Yến, Thanh Loan, Thanh Thế...
Chung Vô Diệm gồm thâu lục quốc - Ngọc Đáng, Xuân Yến, Thanh Loan, Thanh Thế...
Ngũ Tử Tư Phạt Sở - DVD Hậu Trường (Trọn phim)
Ngũ Tử Tư Phạt Sở - DVD Hậu Trường (Trọn phim)
tap Luong Son Ba 1
tap Luong Son Ba 1
Châu Du Đại Soái-Trailer
Châu Du Đại Soái-Trailer
LK Trai sắc - Gái tài
LK Trai sắc - Gái tài
Nghệ sĩ Tuấn Sang
Nghệ sĩ Tuấn Sang
Tập tuồng Mạnh Lệ Quân 20-1-2009_7.avi
Tập tuồng Mạnh Lệ Quân 20-1-2009_7.avi
Vũ Linh - Sinh Nhật 12-10-2013
Vũ Linh - Sinh Nhật 12-10-2013
VASP.avi
VASP.avi
tập vtcn
tập vtcn
hau troung san khau 2/2
hau troung san khau 2/2
Tần Chiêu Đế - Thu Tiếng (Vũ Linh - Thoại Mỹ)
Tần Chiêu Đế - Thu Tiếng (Vũ Linh - Thoại Mỹ)
Hậu trường Hoài niệm trong tôi - Kim Tử Long
Hậu trường Hoài niệm trong tôi - Kim Tử Long
Nhà nghệ sỹ Tú Sương
Nhà nghệ sỹ Tú Sương
Le Gio To Nghe Si 2011 (Part 3 of 3)
Le Gio To Nghe Si 2011 (Part 3 of 3)
Nhớ Tuấn Sang (sáng tác: Lê Tín) - Linh Tâm - Vũ Luân - Bình Trang
Nhớ Tuấn Sang (sáng tác: Lê Tín) - Linh Tâm - Vũ Luân - Bình Trang
TĐ
TĐ "Võ Tắc Thiên" P2 (Ngọc Huyền in LS Phượng Liên 2009)
phỏng vấn ns Vũ Linh 21/9/13
phỏng vấn ns Vũ Linh 21/9/13
tập tuồng GSMN 3
tập tuồng GSMN 3
HànhTrình Về Miền Tây_HậuTrường
HànhTrình Về Miền Tây_HậuTrường
Đêm Truyền Nghề:Xử Án Bàng Quý Phi 27/12/2013
Đêm Truyền Nghề:Xử Án Bàng Quý Phi 27/12/2013
NGHE SI TUAN SANG.avi
NGHE SI TUAN SANG.avi
Hat chau: Ngu sac chau 10/13
Hat chau: Ngu sac chau 10/13
Hat chau: Ngu sac chau 11/13
Hat chau: Ngu sac chau 11/13
tu tu dang khoa_4A.mpg
tu tu dang khoa_4A.mpg
Hat chau: Ngu sac chau 12/13
Hat chau: Ngu sac chau 12/13
Tay Thien Vu Khuc - Recording - Tuan Sang, Trung Thao
Tay Thien Vu Khuc - Recording - Tuan Sang, Trung Thao
Mạnh Lệ Quân 1/13
Mạnh Lệ Quân 1/13
Vũ Linh - Ngũ Tử Tư Phạt Sở
Vũ Linh - Ngũ Tử Tư Phạt Sở
Giang Son My Nhan_2.mpg
Giang Son My Nhan_2.mpg
Ngũ Tử Tư Phạt Sở (Vũ Linh, Thy Trang)
Ngũ Tử Tư Phạt Sở (Vũ Linh, Thy Trang)
Giang Son My Nhan_4.mpg
Giang Son My Nhan_4.mpg
Ngũ Tử Tư Phạt Sở - Recording
Ngũ Tử Tư Phạt Sở - Recording
To Hien Thanh xu an 1 (Liveshow Le Tin: Duyen nghiep cam ca)
To Hien Thanh xu an 1 (Liveshow Le Tin: Duyen nghiep cam ca)
Hat chau: Ngu sac chau 1/13
Hat chau: Ngu sac chau 1/13
VTCN 06_2010 - Má hồng phận bạc - tổng dợt - 2
VTCN 06_2010 - Má hồng phận bạc - tổng dợt - 2
Hát Chầu_Mạnh Lệ Quân_Cảnh cuối 1
Hát Chầu_Mạnh Lệ Quân_Cảnh cuối 1
Tần Chiêu Đế - Thu Tiếng (Vũ Linh - Chí Linh)
Tần Chiêu Đế - Thu Tiếng (Vũ Linh - Chí Linh)
Giang Son My Nhan_open.mpg
Giang Son My Nhan_open.mpg
Tai LInh tam biet
Tai LInh tam biet