http://tuansang-thanhuyen.com

TĐ Mạnh Lệ Quân - Hát chầu - 7/4/2012 - P1/2
TĐ Mạnh Lệ Quân - Hát chầu - 7/4/2012 - P1/2
Dam tang Tuan Sang 3
Dam tang Tuan Sang 3
Kim Tử Long - trước giờ diễn
Kim Tử Long - trước giờ diễn
TĐ Mạnh Lệ Quân - Hát chầu 7/4/2012 - P2/2 End
TĐ Mạnh Lệ Quân - Hát chầu 7/4/2012 - P2/2 End
Châu Du Đại Soái-Trailer
Châu Du Đại Soái-Trailer
Nhà nghệ sỹ Tú Sương
Nhà nghệ sỹ Tú Sương
VASP.avi
VASP.avi
NGHE SI TUAN SANG.avi
NGHE SI TUAN SANG.avi
Tần Chiêu Đế - Thu Tiếng (Vũ Linh - Thoại Mỹ)
Tần Chiêu Đế - Thu Tiếng (Vũ Linh - Thoại Mỹ)
Đời Nghệ Sĩ 01 - Kim Tử Long
Đời Nghệ Sĩ 01 - Kim Tử Long
Tập tuồng Mạnh Lệ Quân 20-1-2009_7.avi
Tập tuồng Mạnh Lệ Quân 20-1-2009_7.avi
Lương sơn bá.wmv
Lương sơn bá.wmv
Hậu trường Hoài niệm trong tôi - Kim Tử Long
Hậu trường Hoài niệm trong tôi - Kim Tử Long
Thăm nhà diễn viên Quế Trân
Thăm nhà diễn viên Quế Trân
Hau truong hat chau cung Ba Chau Doc
Hau truong hat chau cung Ba Chau Doc
tập vtcn
tập vtcn
Hat chau: Ngu sac chau 10/13
Hat chau: Ngu sac chau 10/13
Hat chau: Ngu sac chau 11/13
Hat chau: Ngu sac chau 11/13
Le Gio To Nghe Si 2011 (Part 3 of 3)
Le Gio To Nghe Si 2011 (Part 3 of 3)
Hat chau: Ngu sac chau 12/13
Hat chau: Ngu sac chau 12/13
TĐ Chung Vô Diệm thâu lục quốc (Tình nghệ sĩ 21/9/2013)
TĐ Chung Vô Diệm thâu lục quốc (Tình nghệ sĩ 21/9/2013)
Ns Tuấn Sang
Ns Tuấn Sang
Giang Son My Nhan_2.mpg
Giang Son My Nhan_2.mpg
Ca  canh Tu Dai My Nhan
Ca canh Tu Dai My Nhan
Giang Son My Nhan_3.mpg
Giang Son My Nhan_3.mpg
hau troung san khau 2/2
hau troung san khau 2/2
Chung Vo Diem.flv
Chung Vo Diem.flv
Giang Son My Nhan_1.mpg
Giang Son My Nhan_1.mpg
Hat chau: Ngu sac chau 1/13
Hat chau: Ngu sac chau 1/13
Ra gieng anh cuoi em 2012 - P.1
Ra gieng anh cuoi em 2012 - P.1
Vũ Linh - Ngũ Tử Tư Phạt Sở
Vũ Linh - Ngũ Tử Tư Phạt Sở
Giang Son My Nhan_4.mpg
Giang Son My Nhan_4.mpg
[Tập] Lưu Kim Đính 02 - Kim Tử Long Quế Trân
[Tập] Lưu Kim Đính 02 - Kim Tử Long Quế Trân
Thai Tu Dan 6
Thai Tu Dan 6
VU LINH clip5
VU LINH clip5
NS Vũ Luân (  các điệu Hồ Quảng)
NS Vũ Luân ( các điệu Hồ Quảng)
tu tu dang khoa_4A.mpg
tu tu dang khoa_4A.mpg
TĐ
TĐ "Võ Tắc Thiên" P2 (Ngọc Huyền in LS Phượng Liên 2009)
VTCN 06_2010 - Má hồng phận bạc - tổng dợt - 2
VTCN 06_2010 - Má hồng phận bạc - tổng dợt - 2
To Hien Thanh xu an 1 (Liveshow Le Tin: Duyen nghiep cam ca)
To Hien Thanh xu an 1 (Liveshow Le Tin: Duyen nghiep cam ca)
Hat boi.MPG
Hat boi.MPG
Ngũ Tử Tư Phạt Sở - Recording
Ngũ Tử Tư Phạt Sở - Recording
TRO VE MAI NHA XUA phan1
TRO VE MAI NHA XUA phan1
Quan Vũ chém Hoa Hùng - Tân Tam Quốc SanGuo2010.avi
Quan Vũ chém Hoa Hùng - Tân Tam Quốc SanGuo2010.avi
Trich doan: Luu Bi Cau Hon Giang Ta 4/4
Trich doan: Luu Bi Cau Hon Giang Ta 4/4
Tờ Huyết Thệ ( 15/1/2014 )
Tờ Huyết Thệ ( 15/1/2014 )
hat chau 1.avi
hat chau 1.avi
Lý Chiều Chiều - Vũ Linh, Thanh Thanh Tâm (trích Mạnh Lệ Quân)
Lý Chiều Chiều - Vũ Linh, Thanh Thanh Tâm (trích Mạnh Lệ Quân)
Hat chau: Ngu sac chau 3/13
Hat chau: Ngu sac chau 3/13
Giang Son My Nhan_open.mpg
Giang Son My Nhan_open.mpg