http://tuansang-thanhuyen.com

Kim Tử Long - trước giờ diễn
Kim Tử Long - trước giờ diễn
Ngũ Tử Tư Phạt Sở - DVD Hậu Trường (Trọn phim)
Ngũ Tử Tư Phạt Sở - DVD Hậu Trường (Trọn phim)
Chung Vô Diệm (hậu trường)
Chung Vô Diệm (hậu trường)
TĐ Mạnh Lệ Quân - Hát chầu - 7/4/2012 - P1/2
TĐ Mạnh Lệ Quân - Hát chầu - 7/4/2012 - P1/2
Nghệ sĩ Tuấn Sang
Nghệ sĩ Tuấn Sang
Tập tuồng Mạnh Lệ Quân 20-1-2009_7.avi
Tập tuồng Mạnh Lệ Quân 20-1-2009_7.avi
Dam tang Tuan Sang 3
Dam tang Tuan Sang 3
Đời Nghệ Sĩ 01 - Kim Tử Long
Đời Nghệ Sĩ 01 - Kim Tử Long
Thăm nhà diễn viên Quế Trân
Thăm nhà diễn viên Quế Trân
[Kỳ 147] Thăm nhà vợ chồng nghệ sĩ Lê Tứ - Hà Như
[Kỳ 147] Thăm nhà vợ chồng nghệ sĩ Lê Tứ - Hà Như
tap Luong Son Ba 1
tap Luong Son Ba 1
Tang le NS Tuan Sang: 5
Tang le NS Tuan Sang: 5
Nhà nghệ sỹ Tú Sương
Nhà nghệ sỹ Tú Sương
tập tuồng GSMN 3
tập tuồng GSMN 3
Tần Chiêu Đế - Thu Tiếng (Vũ Linh - Thoại Mỹ)
Tần Chiêu Đế - Thu Tiếng (Vũ Linh - Thoại Mỹ)
Tang Dai Da Chau Cang
Tang Dai Da Chau Cang
Lục Vân Tiên Kiều Nguyệt Nga _ tập tuồng ( Kim Tử Long - Thoại Mỹ - Ánh Hoa)
Lục Vân Tiên Kiều Nguyệt Nga _ tập tuồng ( Kim Tử Long - Thoại Mỹ - Ánh Hoa)
Hat chau: Ngu sac chau 10/13
Hat chau: Ngu sac chau 10/13
tập vtcn
tập vtcn
Hat chau: Ngu sac chau 11/13
Hat chau: Ngu sac chau 11/13
[Tập tuồng] Lưu Kim Đính - Kim Tử Long Quế Trân 01
[Tập tuồng] Lưu Kim Đính - Kim Tử Long Quế Trân 01
Hat chau: Ngu sac chau 12/13
Hat chau: Ngu sac chau 12/13
Tu tu dang khoa (05/09/2010)_4D
Tu tu dang khoa (05/09/2010)_4D
tu tu dang khoa_4B.mpg
tu tu dang khoa_4B.mpg
Hat chau: Ngu sac chau 7/13
Hat chau: Ngu sac chau 7/13
[Hát chầu] Lưu Kim Đính (08/03/2012)
[Hát chầu] Lưu Kim Đính (08/03/2012)
Nghệ sĩ và tri âm - trò chuyện với Kim Tử Long và Thanh Ngân
Nghệ sĩ và tri âm - trò chuyện với Kim Tử Long và Thanh Ngân
Hat chau: Ngu sac chau 1/13
Hat chau: Ngu sac chau 1/13
Giang Son My Nhan_1.mpg
Giang Son My Nhan_1.mpg
tu tu dang khoa_4A.mpg
tu tu dang khoa_4A.mpg
Thai Tu Dan 6
Thai Tu Dan 6
Vũ Linh - Ngũ Tử Tư Phạt Sở
Vũ Linh - Ngũ Tử Tư Phạt Sở
Châu Du Đại Soái-Trailer
Châu Du Đại Soái-Trailer
Tay Thien Vu Khuc - Recording - Tuan Sang, Trung Thao
Tay Thien Vu Khuc - Recording - Tuan Sang, Trung Thao
To Hien Thanh xu an 1 (Liveshow Le Tin: Duyen nghiep cam ca)
To Hien Thanh xu an 1 (Liveshow Le Tin: Duyen nghiep cam ca)
Hau truong hat chau cung Ba Chau Doc
Hau truong hat chau cung Ba Chau Doc
Tần Chiêu Đế - Thu Tiếng (Vũ Linh - Thoại Mỹ)
Tần Chiêu Đế - Thu Tiếng (Vũ Linh - Thoại Mỹ)
Tây Thiên Vũ Khúc - HậuTrường Intro02
Tây Thiên Vũ Khúc - HậuTrường Intro02
Giang Son My Nhan_4.mpg
Giang Son My Nhan_4.mpg
HànhTrình Về Miền Tây_HậuTrường
HànhTrình Về Miền Tây_HậuTrường
Hat chau: Ngu Sac Chau 4/13
Hat chau: Ngu Sac Chau 4/13
hat chau 1.avi
hat chau 1.avi
Xin em đừng khóc vu quy (22-10-2011) - NSƯT Vũ Linh
Xin em đừng khóc vu quy (22-10-2011) - NSƯT Vũ Linh
phỏng vấn ns Vũ Linh 21/9/13
phỏng vấn ns Vũ Linh 21/9/13
Giang Son My Nhan_open.mpg
Giang Son My Nhan_open.mpg
Hat chau: Ngu sac chau 3/13
Hat chau: Ngu sac chau 3/13
Ns Tuấn Sang
Ns Tuấn Sang
Tai LInh tam biet
Tai LInh tam biet
TRO VE MAI NHA XUA phan1
TRO VE MAI NHA XUA phan1
Ngũ Tử Tư Phạt Sở (Vũ Linh, Thy Trang)
Ngũ Tử Tư Phạt Sở (Vũ Linh, Thy Trang)