http://tuansang-thanhuyen.com

Kim Tử Long - trước giờ diễn
Kim Tử Long - trước giờ diễn
TĐ Mạnh Lệ Quân - Hát chầu - 7/4/2012 - P1/2
TĐ Mạnh Lệ Quân - Hát chầu - 7/4/2012 - P1/2
Dam tang Tuan Sang 3
Dam tang Tuan Sang 3
VASP.avi
VASP.avi
tập tuồng GSMN 3
tập tuồng GSMN 3
Nhớ Tuấn Sang (sáng tác: Lê Tín) - Linh Tâm - Vũ Luân - Bình Trang
Nhớ Tuấn Sang (sáng tác: Lê Tín) - Linh Tâm - Vũ Luân - Bình Trang
Luu Kim Dinh Tuan Sang , Thanh Uyen
Luu Kim Dinh Tuan Sang , Thanh Uyen
Hau truong hat chau cung Ba Chau Doc
Hau truong hat chau cung Ba Chau Doc
TĐ Mạnh Lệ Quân - Hát chầu 7/4/2012 - P2/2 End
TĐ Mạnh Lệ Quân - Hát chầu 7/4/2012 - P2/2 End
Nhà nghệ sỹ Tú Sương
Nhà nghệ sỹ Tú Sương
LK Trai sắc - Gái tài
LK Trai sắc - Gái tài
Tần Chiêu Đế - Thu Tiếng (Vũ Linh - Thoại Mỹ)
Tần Chiêu Đế - Thu Tiếng (Vũ Linh - Thoại Mỹ)
Đời Nghệ Sĩ 01 - Kim Tử Long
Đời Nghệ Sĩ 01 - Kim Tử Long
Vũ Linh - Sinh Nhật 12-10-2013
Vũ Linh - Sinh Nhật 12-10-2013
[Tập tuồng] Lưu Kim Đính - Kim Tử Long Quế Trân 01
[Tập tuồng] Lưu Kim Đính - Kim Tử Long Quế Trân 01
Thăm nhà diễn viên Quế Trân
Thăm nhà diễn viên Quế Trân
Ca  canh Tu Dai My Nhan
Ca canh Tu Dai My Nhan
Châu Du Đại Soái-Trailer
Châu Du Đại Soái-Trailer
Le Gio To Nghe Si 2011 (Part 3 of 3)
Le Gio To Nghe Si 2011 (Part 3 of 3)
Tay Thien Vu Khuc - Recording - Tuan Sang, Trung Thao
Tay Thien Vu Khuc - Recording - Tuan Sang, Trung Thao
Hậu trường Hoài niệm trong tôi - Kim Tử Long
Hậu trường Hoài niệm trong tôi - Kim Tử Long
Hat chau: Ngu sac chau 11/13
Hat chau: Ngu sac chau 11/13
TĐ Chung Vô Diệm thâu lục quốc (Tình nghệ sĩ 21/9/2013)
TĐ Chung Vô Diệm thâu lục quốc (Tình nghệ sĩ 21/9/2013)
Tập tuồng Mạnh Lệ Quân 20-1-2009_7.avi
Tập tuồng Mạnh Lệ Quân 20-1-2009_7.avi
tap Luong Son Ba 1
tap Luong Son Ba 1
Hat chau: Ngu sac chau 10/13
Hat chau: Ngu sac chau 10/13
tập vtcn
tập vtcn
Giang Son My Nhan_2.mpg
Giang Son My Nhan_2.mpg
Hat chau: Ngu sac chau 12/13
Hat chau: Ngu sac chau 12/13
Chung Vo Diem.flv
Chung Vo Diem.flv
Giang Son My Nhan_3.mpg
Giang Son My Nhan_3.mpg
NS Vũ Luân (  các điệu Hồ Quảng)
NS Vũ Luân ( các điệu Hồ Quảng)
Hat chau: Ngu sac chau 1/13
Hat chau: Ngu sac chau 1/13
Vũ Linh Clip [03]
Vũ Linh Clip [03]
NGHE SI TUAN SANG.avi
NGHE SI TUAN SANG.avi
Giang Son My Nhan_4.mpg
Giang Son My Nhan_4.mpg
Fans đón NS Tài Linh tại sân bay TSN - 31/03/2011
Fans đón NS Tài Linh tại sân bay TSN - 31/03/2011
Thai Tu Dan 6
Thai Tu Dan 6
hau troung san khau 2/2
hau troung san khau 2/2
TĐ
TĐ "Võ Tắc Thiên" P2 (Ngọc Huyền in LS Phượng Liên 2009)
Lương sơn bá.wmv
Lương sơn bá.wmv
Ngũ Tử Tư Phạt Sở - Recording
Ngũ Tử Tư Phạt Sở - Recording
[Tập] Lưu Kim Đính 02 - Kim Tử Long Quế Trân
[Tập] Lưu Kim Đính 02 - Kim Tử Long Quế Trân
tu tu dang khoa_4A.mpg
tu tu dang khoa_4A.mpg
To Hien Thanh xu an 1 (Liveshow Le Tin: Duyen nghiep cam ca)
To Hien Thanh xu an 1 (Liveshow Le Tin: Duyen nghiep cam ca)
Vũ Linh - Ngũ Tử Tư Phạt Sở
Vũ Linh - Ngũ Tử Tư Phạt Sở
Vũ Linh - Ngũ Tử Tư Phạt Sở
Vũ Linh - Ngũ Tử Tư Phạt Sở
Ngũ Tử Tư Phạt Sở (Vũ Linh, Thy Trang)
Ngũ Tử Tư Phạt Sở (Vũ Linh, Thy Trang)
Hát Chầu_Mạnh Lệ Quân_Cảnh cuối 1
Hát Chầu_Mạnh Lệ Quân_Cảnh cuối 1
Trich doan: Luu Bi Cau Hon Giang Ta 4/4
Trich doan: Luu Bi Cau Hon Giang Ta 4/4