http://tuansang-thanhuyen.com

TĐ Mạnh Lệ Quân - Hát chầu - 7/4/2012 - P1/2
TĐ Mạnh Lệ Quân - Hát chầu - 7/4/2012 - P1/2
Chung Vô Diệm (hậu trường)
Chung Vô Diệm (hậu trường)
Kim Tử Long - trước giờ diễn
Kim Tử Long - trước giờ diễn
Dam tang Tuan Sang 3
Dam tang Tuan Sang 3
Ra gieng anh cuoi em 2012 - P.1
Ra gieng anh cuoi em 2012 - P.1
[Hát chầu] Lưu Kim Đính (08/03/2012)
[Hát chầu] Lưu Kim Đính (08/03/2012)
Tang le NS Tuan Sang: 5
Tang le NS Tuan Sang: 5
TĐ Mạnh Lệ Quân - Hát chầu 7/4/2012 - P2/2 End
TĐ Mạnh Lệ Quân - Hát chầu 7/4/2012 - P2/2 End
[Kỳ 147] Thăm nhà vợ chồng nghệ sĩ Lê Tứ - Hà Như
[Kỳ 147] Thăm nhà vợ chồng nghệ sĩ Lê Tứ - Hà Như
Thăm nhà diễn viên Quế Trân
Thăm nhà diễn viên Quế Trân
Ngũ Tử Tư Phạt Sở - DVD Hậu Trường (Trọn phim)
Ngũ Tử Tư Phạt Sở - DVD Hậu Trường (Trọn phim)
Chung Vô Diệm gồm thâu lục quốc - Ngọc Đáng, Xuân Yến, Thanh Loan, Thanh Thế...
Chung Vô Diệm gồm thâu lục quốc - Ngọc Đáng, Xuân Yến, Thanh Loan, Thanh Thế...
tap Luong Son Ba 1
tap Luong Son Ba 1
Tập tuồng Mạnh Lệ Quân 20-1-2009_7.avi
Tập tuồng Mạnh Lệ Quân 20-1-2009_7.avi
Hậu trường Hoài niệm trong tôi - Kim Tử Long
Hậu trường Hoài niệm trong tôi - Kim Tử Long
LK Trai sắc - Gái tài
LK Trai sắc - Gái tài
Châu Du Đại Soái-Trailer
Châu Du Đại Soái-Trailer
Vũ Linh - Sinh Nhật 12-10-2013
Vũ Linh - Sinh Nhật 12-10-2013
tập vtcn
tập vtcn
Le Gio To Nghe Si 2011 (Part 3 of 3)
Le Gio To Nghe Si 2011 (Part 3 of 3)
Nghệ sĩ Tuấn Sang
Nghệ sĩ Tuấn Sang
VASP.avi
VASP.avi
Tần Chiêu Đế - Thu Tiếng (Vũ Linh - Thoại Mỹ)
Tần Chiêu Đế - Thu Tiếng (Vũ Linh - Thoại Mỹ)
hau troung san khau 2/2
hau troung san khau 2/2
Nhà nghệ sỹ Tú Sương
Nhà nghệ sỹ Tú Sương
Nhớ Tuấn Sang (sáng tác: Lê Tín) - Linh Tâm - Vũ Luân - Bình Trang
Nhớ Tuấn Sang (sáng tác: Lê Tín) - Linh Tâm - Vũ Luân - Bình Trang
tập tuồng GSMN 3
tập tuồng GSMN 3
TĐ
TĐ "Võ Tắc Thiên" P2 (Ngọc Huyền in LS Phượng Liên 2009)
phỏng vấn ns Vũ Linh 21/9/13
phỏng vấn ns Vũ Linh 21/9/13
Đêm Truyền Nghề:Xử Án Bàng Quý Phi 27/12/2013
Đêm Truyền Nghề:Xử Án Bàng Quý Phi 27/12/2013
HànhTrình Về Miền Tây_HậuTrường
HànhTrình Về Miền Tây_HậuTrường
Hat chau: Ngu sac chau 10/13
Hat chau: Ngu sac chau 10/13
NGHE SI TUAN SANG.avi
NGHE SI TUAN SANG.avi
Hat chau: Ngu sac chau 11/13
Hat chau: Ngu sac chau 11/13
tu tu dang khoa_4A.mpg
tu tu dang khoa_4A.mpg
Hat chau: Ngu sac chau 12/13
Hat chau: Ngu sac chau 12/13
Tay Thien Vu Khuc - Recording - Tuan Sang, Trung Thao
Tay Thien Vu Khuc - Recording - Tuan Sang, Trung Thao
Mạnh Lệ Quân 1/13
Mạnh Lệ Quân 1/13
Vũ Linh - Ngũ Tử Tư Phạt Sở
Vũ Linh - Ngũ Tử Tư Phạt Sở
Tai LInh tam biet
Tai LInh tam biet
Ngũ Tử Tư Phạt Sở (Vũ Linh, Thy Trang)
Ngũ Tử Tư Phạt Sở (Vũ Linh, Thy Trang)
Giang Son My Nhan_2.mpg
Giang Son My Nhan_2.mpg
Giang Son My Nhan_4.mpg
Giang Son My Nhan_4.mpg
Ngũ Tử Tư Phạt Sở - Recording
Ngũ Tử Tư Phạt Sở - Recording
To Hien Thanh xu an 1 (Liveshow Le Tin: Duyen nghiep cam ca)
To Hien Thanh xu an 1 (Liveshow Le Tin: Duyen nghiep cam ca)
Hat chau: Ngu sac chau 1/13
Hat chau: Ngu sac chau 1/13
VTCN 06_2010 - Má hồng phận bạc - tổng dợt - 2
VTCN 06_2010 - Má hồng phận bạc - tổng dợt - 2
Hát Chầu_Mạnh Lệ Quân_Cảnh cuối 1
Hát Chầu_Mạnh Lệ Quân_Cảnh cuối 1
Tần Chiêu Đế - Thu Tiếng (Vũ Linh - Chí Linh)
Tần Chiêu Đế - Thu Tiếng (Vũ Linh - Chí Linh)
Giang Son My Nhan_open.mpg
Giang Son My Nhan_open.mpg