http://tuansang-thanhuyen.com

Chung Vô Diệm (hậu trường)
Chung Vô Diệm (hậu trường)
[Hát chầu] Lưu Kim Đính (08/03/2012)
[Hát chầu] Lưu Kim Đính (08/03/2012)
Vẫn nhớ mãi anh (Nhớ Cố NS Tuấn Sang) - KaraOke Vọng cổ (Ver.02)
Vẫn nhớ mãi anh (Nhớ Cố NS Tuấn Sang) - KaraOke Vọng cổ (Ver.02)
Vũ Linh - Sinh Nhật 12-10-2013
Vũ Linh - Sinh Nhật 12-10-2013
hau troung san khau 2/2
hau troung san khau 2/2
Ngũ Tử Tư Phạt Sở - DVD Hậu Trường (Trọn phim)
Ngũ Tử Tư Phạt Sở - DVD Hậu Trường (Trọn phim)
Hậu trường Hoài niệm trong tôi - Kim Tử Long
Hậu trường Hoài niệm trong tôi - Kim Tử Long
TĐ Mạnh Lệ Quân - Hát chầu - 7/4/2012 - P1/2
TĐ Mạnh Lệ Quân - Hát chầu - 7/4/2012 - P1/2
Nghệ sĩ và tri âm - trò chuyện với Kim Tử Long và Thanh Ngân
Nghệ sĩ và tri âm - trò chuyện với Kim Tử Long và Thanh Ngân
Thăm nhà diễn viên Quế Trân
Thăm nhà diễn viên Quế Trân
TĐ Mạnh Lệ Quân (4)  - Chí Linh,Vũ Linh,Tú Sương (hát chầu 07-04-2012)
TĐ Mạnh Lệ Quân (4) - Chí Linh,Vũ Linh,Tú Sương (hát chầu 07-04-2012)
Kim Tử Long - trước giờ diễn
Kim Tử Long - trước giờ diễn
Tần Chiêu Đế - Thu Tiếng (Vũ Linh - Thoại Mỹ)
Tần Chiêu Đế - Thu Tiếng (Vũ Linh - Thoại Mỹ)
Fans đón NS Tài Linh tại sân bay TSN - 31/03/2011
Fans đón NS Tài Linh tại sân bay TSN - 31/03/2011
Luu Kim Dinh Tuan Sang , Thanh Uyen
Luu Kim Dinh Tuan Sang , Thanh Uyen
Hau truong hat chau cung Ba Chau Doc
Hau truong hat chau cung Ba Chau Doc
NS Vũ Luân (  các điệu Hồ Quảng)
NS Vũ Luân ( các điệu Hồ Quảng)
Tay Thien Vu Khuc - Recording - Tuan Sang, Trung Thao
Tay Thien Vu Khuc - Recording - Tuan Sang, Trung Thao
TĐ Chung Vô Diệm thâu lục quốc (Tình nghệ sĩ 21/9/2013)
TĐ Chung Vô Diệm thâu lục quốc (Tình nghệ sĩ 21/9/2013)
[Tập] Lưu Kim Đính 02 - Kim Tử Long Quế Trân
[Tập] Lưu Kim Đính 02 - Kim Tử Long Quế Trân
Le Gio To Nghe Si 2011 (Part 3 of 3)
Le Gio To Nghe Si 2011 (Part 3 of 3)
[Tập tuồng] Lưu Kim Đính - Kim Tử Long Quế Trân 01
[Tập tuồng] Lưu Kim Đính - Kim Tử Long Quế Trân 01
Hat chau: Ngu sac chau 11/13
Hat chau: Ngu sac chau 11/13
Tập tuồng Mạnh Lệ Quân 20-1-2009_7.avi
Tập tuồng Mạnh Lệ Quân 20-1-2009_7.avi
Châu Du Đại Soái-Trailer
Châu Du Đại Soái-Trailer
Tần Chiêu Đế - Thu Tiếng (Vũ Linh - Chí Linh)
Tần Chiêu Đế - Thu Tiếng (Vũ Linh - Chí Linh)
Tần Chiêu Đế - Thu Tiếng (Vũ Linh - Thoại Mỹ)
Tần Chiêu Đế - Thu Tiếng (Vũ Linh - Thoại Mỹ)
HànhTrình Về Miền Tây_HậuTrường
HànhTrình Về Miền Tây_HậuTrường
HH2QH_part 3.avi
HH2QH_part 3.avi
[Sắp phát hành] DVD Hoài Niệm Trong Tôi - Kim Tử Long
[Sắp phát hành] DVD Hoài Niệm Trong Tôi - Kim Tử Long
Chung Vo Diem.flv
Chung Vo Diem.flv
Hat chau: Ngu sac chau 12/13
Hat chau: Ngu sac chau 12/13
hat chau 1.avi
hat chau 1.avi
Hat chau: Ngu sac chau 7/13
Hat chau: Ngu sac chau 7/13
NGHE SI TUAN SANG.avi
NGHE SI TUAN SANG.avi
Giang Son My Nhan_2.mpg
Giang Son My Nhan_2.mpg
Hat chau: Ngu sac chau 10/13
Hat chau: Ngu sac chau 10/13
Mạnh Lệ Quân 1/13
Mạnh Lệ Quân 1/13
tu tu dang khoa_4B.mpg
tu tu dang khoa_4B.mpg
Ngũ Sắc Châu 1 [ NS Thanh Thế, Thu Ba, Hồng Nhân, Bảo Ngọc....vv]
Ngũ Sắc Châu 1 [ NS Thanh Thế, Thu Ba, Hồng Nhân, Bảo Ngọc....vv]
tu tu dang khoa_4A.mpg
tu tu dang khoa_4A.mpg
Kim Vân Kiều_wmv2_wmav2.wmv
Kim Vân Kiều_wmv2_wmav2.wmv
Hat chau: Ngu sac chau 1/13
Hat chau: Ngu sac chau 1/13
Lý Chiều Chiều - Vũ Linh, Thanh Thanh Tâm (trích Mạnh Lệ Quân)
Lý Chiều Chiều - Vũ Linh, Thanh Thanh Tâm (trích Mạnh Lệ Quân)
To Hien Thanh xu an 1 (Liveshow Le Tin: Duyen nghiep cam ca)
To Hien Thanh xu an 1 (Liveshow Le Tin: Duyen nghiep cam ca)
Quan Vũ chém Hoa Hùng - Tân Tam Quốc SanGuo2010.avi
Quan Vũ chém Hoa Hùng - Tân Tam Quốc SanGuo2010.avi
TĐ Mạnh Lệ Quân (1)  - Chí Linh,Vũ Linh,Tú Sương (hát chầu 07-04-2012)
TĐ Mạnh Lệ Quân (1) - Chí Linh,Vũ Linh,Tú Sương (hát chầu 07-04-2012)
Giang Son My Nhan_3.mpg
Giang Son My Nhan_3.mpg
Nhớ Tuấn Sang (sáng tác: Lê Tín) - Linh Tâm - Vũ Luân - Bình Trang
Nhớ Tuấn Sang (sáng tác: Lê Tín) - Linh Tâm - Vũ Luân - Bình Trang
Ngũ Tử Tư Phạt Sở - DVD Hậu Trường
Ngũ Tử Tư Phạt Sở - DVD Hậu Trường