http://tuansang-thanhuyen.com

Kim Tử Long - trước giờ diễn
Kim Tử Long - trước giờ diễn
Chung Vô Diệm (hậu trường)
Chung Vô Diệm (hậu trường)
Ngũ Tử Tư Phạt Sở - DVD Hậu Trường (Trọn phim)
Ngũ Tử Tư Phạt Sở - DVD Hậu Trường (Trọn phim)
TĐ Mạnh Lệ Quân - Hát chầu - 7/4/2012 - P1/2
TĐ Mạnh Lệ Quân - Hát chầu - 7/4/2012 - P1/2
Nghệ sĩ Tuấn Sang
Nghệ sĩ Tuấn Sang
TĐ Mạnh Lệ Quân - Hát chầu 7/4/2012 - P2/2 End
TĐ Mạnh Lệ Quân - Hát chầu 7/4/2012 - P2/2 End
Tang le NS Tuan Sang: 5
Tang le NS Tuan Sang: 5
Dam tang Tuan Sang 3
Dam tang Tuan Sang 3
TĐ Chung Vô Diệm thâu lục quốc (Tình nghệ sĩ 21/9/2013)
TĐ Chung Vô Diệm thâu lục quốc (Tình nghệ sĩ 21/9/2013)
Thăm nhà diễn viên Quế Trân
Thăm nhà diễn viên Quế Trân
[Kỳ 147] Thăm nhà vợ chồng nghệ sĩ Lê Tứ - Hà Như
[Kỳ 147] Thăm nhà vợ chồng nghệ sĩ Lê Tứ - Hà Như
Nhớ Tuấn Sang (sáng tác: Lê Tín) - Linh Tâm - Vũ Luân - Bình Trang
Nhớ Tuấn Sang (sáng tác: Lê Tín) - Linh Tâm - Vũ Luân - Bình Trang
tap Luong Son Ba 1
tap Luong Son Ba 1
Hậu trường Hoài niệm trong tôi - Kim Tử Long
Hậu trường Hoài niệm trong tôi - Kim Tử Long
Đời Nghệ Sĩ 01 - Kim Tử Long
Đời Nghệ Sĩ 01 - Kim Tử Long
Tần Chiêu Đế - Thu Tiếng (Vũ Linh - Thoại Mỹ)
Tần Chiêu Đế - Thu Tiếng (Vũ Linh - Thoại Mỹ)
Tang Dai Da Chau Cang
Tang Dai Da Chau Cang
Lục Vân Tiên Kiều Nguyệt Nga _ tập tuồng ( Kim Tử Long - Thoại Mỹ - Ánh Hoa)
Lục Vân Tiên Kiều Nguyệt Nga _ tập tuồng ( Kim Tử Long - Thoại Mỹ - Ánh Hoa)
[Tập tuồng] Lưu Kim Đính - Kim Tử Long Quế Trân 01
[Tập tuồng] Lưu Kim Đính - Kim Tử Long Quế Trân 01
tập vtcn
tập vtcn
tập tuồng GSMN 3
tập tuồng GSMN 3
Châu Du Đại Soái-Trailer
Châu Du Đại Soái-Trailer
Tu tu dang khoa (05/09/2010)_4D
Tu tu dang khoa (05/09/2010)_4D
Nghệ sĩ và tri âm - trò chuyện với Kim Tử Long và Thanh Ngân
Nghệ sĩ và tri âm - trò chuyện với Kim Tử Long và Thanh Ngân
Hat chau: Ngu sac chau 10/13
Hat chau: Ngu sac chau 10/13
[Hát chầu] Lưu Kim Đính (08/03/2012)
[Hát chầu] Lưu Kim Đính (08/03/2012)
tu tu dang khoa_4B.mpg
tu tu dang khoa_4B.mpg
Hat chau: Ngu sac chau 12/13
Hat chau: Ngu sac chau 12/13
Hat chau: Ngu sac chau 11/13
Hat chau: Ngu sac chau 11/13
TĐ Mạnh Lệ Quân - Lệ Thủy, Thoại Mỹ, Trinh Trinh
TĐ Mạnh Lệ Quân - Lệ Thủy, Thoại Mỹ, Trinh Trinh
Hat chau: Ngu sac chau 7/13
Hat chau: Ngu sac chau 7/13
Vũ Linh - Ngũ Tử Tư Phạt Sở
Vũ Linh - Ngũ Tử Tư Phạt Sở
Giang Son My Nhan_3.mpg
Giang Son My Nhan_3.mpg
HànhTrình Về Miền Tây_HậuTrường
HànhTrình Về Miền Tây_HậuTrường
Thai Tu Dan 6
Thai Tu Dan 6
Hat chau: Ngu sac chau 1/13
Hat chau: Ngu sac chau 1/13
Giang Son My Nhan_2.mpg
Giang Son My Nhan_2.mpg
TĐ Mạnh Lệ Quân (4)  - Chí Linh,Vũ Linh,Tú Sương (hát chầu 07-04-2012)
TĐ Mạnh Lệ Quân (4) - Chí Linh,Vũ Linh,Tú Sương (hát chầu 07-04-2012)
Ns Tuấn Sang
Ns Tuấn Sang
Tần Chiêu Đế - Thu Tiếng (Vũ Linh - Thoại Mỹ)
Tần Chiêu Đế - Thu Tiếng (Vũ Linh - Thoại Mỹ)
tu tu dang khoa_4A.mpg
tu tu dang khoa_4A.mpg
To Hien Thanh xu an 1 (Liveshow Le Tin: Duyen nghiep cam ca)
To Hien Thanh xu an 1 (Liveshow Le Tin: Duyen nghiep cam ca)
TRO VE MAI NHA XUA phan1
TRO VE MAI NHA XUA phan1
Giang Son My Nhan_4.mpg
Giang Son My Nhan_4.mpg
Ngũ Tử Tư Phạt Sở (Vũ Linh, Thy Trang)
Ngũ Tử Tư Phạt Sở (Vũ Linh, Thy Trang)
Tây Thiên Vũ Khúc - HậuTrường Intro02
Tây Thiên Vũ Khúc - HậuTrường Intro02
Fans đón NS Tài Linh tại sân bay TSN - 31/03/2011
Fans đón NS Tài Linh tại sân bay TSN - 31/03/2011
Tần Chiêu Đế - Thu Tiếng (Vũ Linh - Chí Linh)
Tần Chiêu Đế - Thu Tiếng (Vũ Linh - Chí Linh)
Hat chau: Ngu Sac Chau 4/13
Hat chau: Ngu Sac Chau 4/13
Hau truong hat chau cung Ba Chau Doc
Hau truong hat chau cung Ba Chau Doc