[Clipdeche] Chim sẻ đi nắng vs Khủng long - Thể loại Assy - No3 - 24/04/2012.FLV

[Clipdeche] Chim sẻ đi nắng vs Khủng long - Thể loại Assy - No4 - 24/04/2012.FLV
[Clipdeche] Chim sẻ đi nắng vs Khủng long - Thể loại Assy - No4 - 24/04/2012.FLV
[Clipdeche] Chim sẻ đi nắng vs Khủng long - Thể loại Random- No2 - 24/04/2012.FLV
[Clipdeche] Chim sẻ đi nắng vs Khủng long - Thể loại Random- No2 - 24/04/2012.FLV
[Clipdeche] Chim sẻ đi nắng vs Khủng long - Thể loại Random- No3 - 24/04/2012.FLV
[Clipdeche] Chim sẻ đi nắng vs Khủng long - Thể loại Random- No3 - 24/04/2012.FLV
[Clipdeche] Chim sẻ đi nắng vs Khủng long - Shang hỗn mã - Trận 1 - 20120424
[Clipdeche] Chim sẻ đi nắng vs Khủng long - Shang hỗn mã - Trận 1 - 20120424
[Clipdeche] Chim sẻ đi nắng vs Khủng long - Thể loại Random- No1 - 24/04/2012.FLV
[Clipdeche] Chim sẻ đi nắng vs Khủng long - Thể loại Random- No1 - 24/04/2012.FLV
Chim sẻ đi nắng vs Phong Thần solo Assy 1 - 4/7/2013
Chim sẻ đi nắng vs Phong Thần solo Assy 1 - 4/7/2013
[Clipdeche] Chim sẻ đi nắng vs Khủng long - Thể loại Assy - No2 - 24/04/2012.FLV
[Clipdeche] Chim sẻ đi nắng vs Khủng long - Thể loại Assy - No2 - 24/04/2012.FLV
[Clipdeche] Chim sẻ đi nắng vs Khủng long - Thể loại Shang - No1 - 24/04/2012.FLV
[Clipdeche] Chim sẻ đi nắng vs Khủng long - Thể loại Shang - No1 - 24/04/2012.FLV
[Clipdeche] Chim sẻ đi nắng vs Khủng long - Shang hỗn mã - Trận 2 - 20120424
[Clipdeche] Chim sẻ đi nắng vs Khủng long - Shang hỗn mã - Trận 2 - 20120424
(05-07-12) Chim se di nang vs China_Sun Shang Tran 2
(05-07-12) Chim se di nang vs China_Sun Shang Tran 2
Chim Se Di Nang vs STDCM random tran 1
Chim Se Di Nang vs STDCM random tran 1
(05-07-12) Chim se di nang vs China_Sun Shang Tran 3
(05-07-12) Chim se di nang vs China_Sun Shang Tran 3
Chim sẻ đi nắng vs Bianxin - solo Assy - 26-08-2011 - trận 1
Chim sẻ đi nắng vs Bianxin - solo Assy - 26-08-2011 - trận 1
[AOE] Chimsedinang vs Sơ Luyến - China (Tái Đấu) [Shang] T.2 22/12/2012
[AOE] Chimsedinang vs Sơ Luyến - China (Tái Đấu) [Shang] T.2 22/12/2012
[GameTV.vn] AOE VN-TQ 22 Random | Yugi + Chip vs Tieu Vu + Tieu Ma (tran 1/8)16052012
[GameTV.vn] AOE VN-TQ 22 Random | Yugi + Chip vs Tieu Vu + Tieu Ma (tran 1/8)16052012
[AOE - Đế chế] ChimSeDiNang vs Khủng long [Solo - Random] Trận 5 - 4/3/2012
[AOE - Đế chế] ChimSeDiNang vs Khủng long [Solo - Random] Trận 5 - 4/3/2012
[ VN ] Chim sẽ đi nắng .Vs [ CHINA ] Dai Dai ( Trận 2 ngày 13/10/2011 )
[ VN ] Chim sẽ đi nắng .Vs [ CHINA ] Dai Dai ( Trận 2 ngày 13/10/2011 )
Chim Sẻ Đi Nắng vs Hồi Ức [China] - T1 - 3/8/2013 - Ẩn Số Mới - BLV G_man
Chim Sẻ Đi Nắng vs Hồi Ức [China] - T1 - 3/8/2013 - Ẩn Số Mới - BLV G_man
Chung kết solo  Chim Sẻ Đi Nắng   Tiểu Bạch Long
Chung kết solo Chim Sẻ Đi Nắng Tiểu Bạch Long
[AOE - Đế chế] ChimSeDiNang vs Khủng long [Solo - Random] Trận 1 - 4/3/2012
[AOE - Đế chế] ChimSeDiNang vs Khủng long [Solo - Random] Trận 1 - 4/3/2012
ChimSeDiNang.com - Chimsedinang Vs Kaubuonviai t10 ngay 1/4/2012
ChimSeDiNang.com - Chimsedinang Vs Kaubuonviai t10 ngay 1/4/2012
Gametv vs Hải Phòng tứ kết ngày 8_4_2012 __CSDN _ Thần đồng Aoe Việt Nam.FLV
Gametv vs Hải Phòng tứ kết ngày 8_4_2012 __CSDN _ Thần đồng Aoe Việt Nam.FLV
Chim se di nang- Minh nguyet Tran1 28/3/2012
Chim se di nang- Minh nguyet Tran1 28/3/2012
ChimSeDiNang.com - Chimsedinang Vs Kaubuonviai t6 ngay 1/4/2012
ChimSeDiNang.com - Chimsedinang Vs Kaubuonviai t6 ngay 1/4/2012
[GameTV.vn] - CSDN + Dinosaur vs TienOi(Ngay 27032012)Tran5
[GameTV.vn] - CSDN + Dinosaur vs TienOi(Ngay 27032012)Tran5
Chim sẻ đi nắng vs Comeback solo Random trận 2
Chim sẻ đi nắng vs Comeback solo Random trận 2
[Aoe] chimsedinang vs Gunny solo choson
[Aoe] chimsedinang vs Gunny solo choson
[AOE] Chimsedinang - Nghệ Sĩ Vẽ Ruộng- 19/1/2013 - Vòng loại giải Aoe Hà Nội Open 3
[AOE] Chimsedinang - Nghệ Sĩ Vẽ Ruộng- 19/1/2013 - Vòng loại giải Aoe Hà Nội Open 3
ChimSeDiNang.com - Việt Nam Vs Trung Quốc t2 ngày 9/12/2011
ChimSeDiNang.com - Việt Nam Vs Trung Quốc t2 ngày 9/12/2011
ChimSeDiNang.com - ChimSeDiNang Vs Khung Long rd t2 ngay 24/4/2012
ChimSeDiNang.com - ChimSeDiNang Vs Khung Long rd t2 ngay 24/4/2012
(05-07-12) Chim se di nang vs China_Sun Assyrian Tran 2
(05-07-12) Chim se di nang vs China_Sun Assyrian Tran 2
chim se di nang vs long thieu gia 1
chim se di nang vs long thieu gia 1
chim se di nang-9xpro solo Assy- T1 30/3/2012
chim se di nang-9xpro solo Assy- T1 30/3/2012
chim se di nang vs Tieu Ma  19 01 2011 Tran 3
chim se di nang vs Tieu Ma 19 01 2011 Tran 3
Pro AOE Việt Nam - Clip Dinosaur vs CSDN (Chim sẻ đi nắng) solo cung R
Pro AOE Việt Nam - Clip Dinosaur vs CSDN (Chim sẻ đi nắng) solo cung R
[Clipdeche] Dinosaur vs Cậu buồn vì ai - Hỗn mã - Trận 1 - 03/05/2012
[Clipdeche] Dinosaur vs Cậu buồn vì ai - Hỗn mã - Trận 1 - 03/05/2012
chim se di nang vs Xiao Lin part13
chim se di nang vs Xiao Lin part13
[AOE - Đế chế] ChimSeDiNang vs Khủng long [Solo - Sang] Trận 1 - 4/3/2012
[AOE - Đế chế] ChimSeDiNang vs Khủng long [Solo - Sang] Trận 1 - 4/3/2012
CHIMSEDINANG VS KHỦNG LONG HP ( SOLO ASSY ) NGÀY 24_4_2012.FLV
CHIMSEDINANG VS KHỦNG LONG HP ( SOLO ASSY ) NGÀY 24_4_2012.FLV
ChimSeDiNang.com - ChimSeDiNang Vs Khung Long rd t1 ngay 24/4/2012
ChimSeDiNang.com - ChimSeDiNang Vs Khung Long rd t1 ngay 24/4/2012
ChimSeDiNang.com - Hà Nội, GTV vs Hải Dương, Trường Phát c3-t1 ngay 1/1/2012
ChimSeDiNang.com - Hà Nội, GTV vs Hải Dương, Trường Phát c3-t1 ngay 1/1/2012
[15/12/2012] Chim Sẻ Đi Nắng vs Nhãn Tử Assyrian trận 1
[15/12/2012] Chim Sẻ Đi Nắng vs Nhãn Tử Assyrian trận 1
Chim sẻ đi nắng vs Bianxin - Shang - 26-08-2011 - trận 1
Chim sẻ đi nắng vs Bianxin - Shang - 26-08-2011 - trận 1
Chim sẻ đi nắng vs Bianxin - Random - 26-08-2011 - trận 4
Chim sẻ đi nắng vs Bianxin - Random - 26-08-2011 - trận 4
Chim se di nang - Minh nguyet t2 28/3/2012
Chim se di nang - Minh nguyet t2 28/3/2012
ChimSeDiNang.com - Gametv Vs Ha Noi (Quay may Gametv) c2-t1 ngay 4/1/2012
ChimSeDiNang.com - Gametv Vs Ha Noi (Quay may Gametv) c2-t1 ngay 4/1/2012
ChimSeDiNang.com - Ha Noi Vs Thai Binh c5-t2 ngay 20/5/2012
ChimSeDiNang.com - Ha Noi Vs Thai Binh c5-t2 ngay 20/5/2012
[Random] Chim Sẻ Đi Nắng vs Dinosaur TQ (Trận 2) Quay Máy Dinosaur
[Random] Chim Sẻ Đi Nắng vs Dinosaur TQ (Trận 2) Quay Máy Dinosaur
[AOE - Đế chế] ChimSeDiNang vs Khủng long [Solo - Sang] Trận 4 - 4/3/2012
[AOE - Đế chế] ChimSeDiNang vs Khủng long [Solo - Sang] Trận 4 - 4/3/2012
[Random] Chim Sẻ Đi Nắng vs Shenlong III (10/09/11)
[Random] Chim Sẻ Đi Nắng vs Shenlong III (10/09/11)