[Clipdeche] Chim sẻ đi nắng vs Khủng long - Thể loại Assy - No3 - 24/04/2012.FLV

[Clipdeche] Chim sẻ đi nắng vs Tiểu tủy ngư - Shang - Trận 1.FLV
[Clipdeche] Chim sẻ đi nắng vs Tiểu tủy ngư - Shang - Trận 1.FLV
[Clipdeche] Chim sẻ đi nắng vs Chiến tướng - Random - Trận 1
[Clipdeche] Chim sẻ đi nắng vs Chiến tướng - Random - Trận 1
[Clipdeche] Chim sẻ đi nắng vs Khủng long - Thể loại Shang - No2 - 24/04/2012.FLV
[Clipdeche] Chim sẻ đi nắng vs Khủng long - Thể loại Shang - No2 - 24/04/2012.FLV
[Clipdeche] Chim sẻ đi nắng vs Khủng long - Thể loại Assy - No1 - 24/04/2012.FLV
[Clipdeche] Chim sẻ đi nắng vs Khủng long - Thể loại Assy - No1 - 24/04/2012.FLV
[AOE] Chimsedinang vs Sơ Luyến - China (Tái Đấu) [Assyrian] T.3 22/12/2012
[AOE] Chimsedinang vs Sơ Luyến - China (Tái Đấu) [Assyrian] T.3 22/12/2012
[Clipdeche] Chim sẻ đi nắng vs Khủng long - Thể loại Random- No2 - 24/04/2012.FLV
[Clipdeche] Chim sẻ đi nắng vs Khủng long - Thể loại Random- No2 - 24/04/2012.FLV
[Clipdeche] Chim sẻ đi nắng vs Khủng long - Thể loại Assy - No4 - 24/04/2012.FLV
[Clipdeche] Chim sẻ đi nắng vs Khủng long - Thể loại Assy - No4 - 24/04/2012.FLV
[Clipdeche] Chim sẻ đi nắng vs Khủng long - Shang hỗn mã - Trận 1 - 20120424
[Clipdeche] Chim sẻ đi nắng vs Khủng long - Shang hỗn mã - Trận 1 - 20120424
[Clipdeche] Chim sẻ đi nắng vs Khủng long - Thể loại Random- No1 - 24/04/2012.FLV
[Clipdeche] Chim sẻ đi nắng vs Khủng long - Thể loại Random- No1 - 24/04/2012.FLV
[Clipdeche] Chim sẻ đi nắng vs Khủng long - Thể loại Random- No3 - 24/04/2012.FLV
[Clipdeche] Chim sẻ đi nắng vs Khủng long - Thể loại Random- No3 - 24/04/2012.FLV
Chim sẻ đi nắng vs Phong Thần solo Assy 1 - 4/7/2013
Chim sẻ đi nắng vs Phong Thần solo Assy 1 - 4/7/2013
ChimSeDiNang + Chip vs Tom + VaneLove (18-07-12) C3.5
ChimSeDiNang + Chip vs Tom + VaneLove (18-07-12) C3.5
[Clipdeche] Chim sẻ đi nắng vs Khủng long - Thể loại Assy - No2 - 24/04/2012.FLV
[Clipdeche] Chim sẻ đi nắng vs Khủng long - Thể loại Assy - No2 - 24/04/2012.FLV
[AOE] Chimsedinang vs Sơ Luyến - China (Tái Đấu) [Shang] T.2 22/12/2012
[AOE] Chimsedinang vs Sơ Luyến - China (Tái Đấu) [Shang] T.2 22/12/2012
(05-07-12) Chim se di nang vs China_Sun Assyrian Tran 1
(05-07-12) Chim se di nang vs China_Sun Assyrian Tran 1
(05-07-12) Chim se di nang vs China_Sun Shang Tran 3
(05-07-12) Chim se di nang vs China_Sun Shang Tran 3
[Clipdeche] Chim sẻ đi nắng vs Chiến tướng - Random - Trận 3
[Clipdeche] Chim sẻ đi nắng vs Chiến tướng - Random - Trận 3
Solo random LongThieuGia vs ChimSeDiNang trận 1 - 20/08/2011
Solo random LongThieuGia vs ChimSeDiNang trận 1 - 20/08/2011
(05-07-12) Chim se di nang vs China_Sun Shang Tran 2
(05-07-12) Chim se di nang vs China_Sun Shang Tran 2
[Clipdeche] Chim sẻ đi nắng vs Khủng long - Thể loại Shang - No1 - 24/04/2012.FLV
[Clipdeche] Chim sẻ đi nắng vs Khủng long - Thể loại Shang - No1 - 24/04/2012.FLV
ChimSeDiNang.com - Chimsedinang Vs Minh Nguyet t7 ngay 28/3/2012
ChimSeDiNang.com - Chimsedinang Vs Minh Nguyet t7 ngay 28/3/2012
[AOE - Đế chế] ChimSeDiNang vs Khủng long [Solo - Random] Trận 1 - 4/3/2012
[AOE - Đế chế] ChimSeDiNang vs Khủng long [Solo - Random] Trận 1 - 4/3/2012
ChimSeDiNang vs HoàngMaiNhi - random trận 1
ChimSeDiNang vs HoàngMaiNhi - random trận 1
Chimsedinang.com - Tri ân với huyền thoại Đức Vượng- Bé Yêu t4 ngày 23/11/2011
Chimsedinang.com - Tri ân với huyền thoại Đức Vượng- Bé Yêu t4 ngày 23/11/2011
[GameTV.vn] - CSDN + Dinosaur vs TienOi(Ngay 27032012)Tran5
[GameTV.vn] - CSDN + Dinosaur vs TienOi(Ngay 27032012)Tran5
ChimSeDiNang.com - Huyền Thoại Đi Nắng Vs Member t3 ngày 9/2/2012
ChimSeDiNang.com - Huyền Thoại Đi Nắng Vs Member t3 ngày 9/2/2012
[AOE - Đế chế] ChimSeDiNang vs Khủng long [Solo - Random] Trận 5 - 4/3/2012
[AOE - Đế chế] ChimSeDiNang vs Khủng long [Solo - Random] Trận 5 - 4/3/2012
Chim sẻ đi nắng Vs Shenlong trận 2
Chim sẻ đi nắng Vs Shenlong trận 2
ChimSeDiNang.com - Chimsedinang Vs Thần Đồng 9x Trung Quốc t1 Ngày 29/12/2011
ChimSeDiNang.com - Chimsedinang Vs Thần Đồng 9x Trung Quốc t1 Ngày 29/12/2011
Gametv vs Hải Phòng tứ kết ngày 8_4_2012 __CSDN _ Thần đồng Aoe Việt Nam.FLV
Gametv vs Hải Phòng tứ kết ngày 8_4_2012 __CSDN _ Thần đồng Aoe Việt Nam.FLV
Chung kết solo  Chim Sẻ Đi Nắng   Tiểu Bạch Long
Chung kết solo Chim Sẻ Đi Nắng Tiểu Bạch Long
AOE - Trận chiến bảo vệ thành Cổ Loa P1(full)
AOE - Trận chiến bảo vệ thành Cổ Loa P1(full)
ChimSeDiNang.com - Thái Bình vs Hà Nội C1-T2 ngày 9/3/2012
ChimSeDiNang.com - Thái Bình vs Hà Nội C1-T2 ngày 9/3/2012
Chim Se Di Nang vs STDCM random tran 1
Chim Se Di Nang vs STDCM random tran 1
Chim sẻ đi nắng vs Nhãn Tử Assy 15/12/2012 Trận 1
Chim sẻ đi nắng vs Nhãn Tử Assy 15/12/2012 Trận 1
ChimSeDiNang.com - Chimsedinang Vs Kaubuonviai t6 ngay 1/4/2012
ChimSeDiNang.com - Chimsedinang Vs Kaubuonviai t6 ngay 1/4/2012
[GameTV.vn] AOE VN-TQ 22 Random | Yugi + Chip vs Tieu Vu + Tieu Ma (tran 1/8)16052012
[GameTV.vn] AOE VN-TQ 22 Random | Yugi + Chip vs Tieu Vu + Tieu Ma (tran 1/8)16052012
Chim se di nang- Minh nguyet Tran1 28/3/2012
Chim se di nang- Minh nguyet Tran1 28/3/2012
[AOE - Đế chế] ChimSeDiNang vs Khủng long [Solo - Random] Trận 4 - 4/3/2012
[AOE - Đế chế] ChimSeDiNang vs Khủng long [Solo - Random] Trận 4 - 4/3/2012
[Aoe] chimsedinang vs Gunny solo choson
[Aoe] chimsedinang vs Gunny solo choson
ChimSeDiNang 9xPro Random 01
ChimSeDiNang 9xPro Random 01
[AOE - Đế chế] ChimSeDiNang vs Khủng long [Solo - Random] Trận 2 - 4/3/2012
[AOE - Đế chế] ChimSeDiNang vs Khủng long [Solo - Random] Trận 2 - 4/3/2012
(05-07-12) Chim se di nang vs China_Sun Assyrian Tran 2
(05-07-12) Chim se di nang vs China_Sun Assyrian Tran 2
Chim sẻ đi nắng vs Nhãn Tử solo Shang 15/12/2012 Trận 1
Chim sẻ đi nắng vs Nhãn Tử solo Shang 15/12/2012 Trận 1
chim se di nang-9xpro solo Assy- T1 30/3/2012
chim se di nang-9xpro solo Assy- T1 30/3/2012
ChimSeDiNang.com - Huyền thoại GameTV Vs Team KFC t1 ngày 4/2/2012
ChimSeDiNang.com - Huyền thoại GameTV Vs Team KFC t1 ngày 4/2/2012
chim se di nang vs long thieu gia 1
chim se di nang vs long thieu gia 1
ChimSeDiNang.com - Chimsedinang Vs Kaubuonviai t10 ngay 1/4/2012
ChimSeDiNang.com - Chimsedinang Vs Kaubuonviai t10 ngay 1/4/2012
Pro AOE Việt Nam - Clip Dinosaur vs CSDN (Chim sẻ đi nắng) solo cung R
Pro AOE Việt Nam - Clip Dinosaur vs CSDN (Chim sẻ đi nắng) solo cung R
Chim sẻ đi nắng Vs Shenlong trận 4
Chim sẻ đi nắng Vs Shenlong trận 4