kinanta ni Danny Palabay, the "Classic Ilocano Jukebox Wonder Boy"...

MAUDI A BILIN -  VHEN BAUTISTA (ILOCANO SONG)
MAUDI A BILIN - VHEN BAUTISTA (ILOCANO SONG)
NANANG KO_0001.wmv
NANANG KO_0001.wmv
SUPER MEDLEY{ILOCANO SONG}
SUPER MEDLEY{ILOCANO SONG}
BULOD NGA AYAT w/ Lyrics
BULOD NGA AYAT w/ Lyrics
Dikan agsangsangit - E. Yago.mp4
Dikan agsangsangit - E. Yago.mp4
Gapu iti facebook  By: Noraline Domingo (ILocano song with lyrics)
Gapu iti facebook By: Noraline Domingo (ILocano song with lyrics)
MAUDI A BALIKAS BY Danny Palabay
MAUDI A BALIKAS BY Danny Palabay
DIAY BAYBAY (ILOCANO MEDLEY)
DIAY BAYBAY (ILOCANO MEDLEY)
SINGSING NI AYAT - ILOCANO SONG VIDEO WITH LYRICS
SINGSING NI AYAT - ILOCANO SONG VIDEO WITH LYRICS
Long Distance Nga Ayat by Vhen Bautista & Melo Santiago
Long Distance Nga Ayat by Vhen Bautista & Melo Santiago
ISEM (ILOCANO SONG)
ISEM (ILOCANO SONG)
HOY SADUT - ILOCANO SONG VIDEO WITH LYRICS
HOY SADUT - ILOCANO SONG VIDEO WITH LYRICS
DUNGDUNGWEN KANTO (ilocano song)
DUNGDUNGWEN KANTO (ilocano song)
IGID DIAY BAYBAY - ILOCANO SONG VIDEO WITH LYRICS
IGID DIAY BAYBAY - ILOCANO SONG VIDEO WITH LYRICS
HELLO KUMUSTA KAN (ILOCANO SONG w/LYRICS)
HELLO KUMUSTA KAN (ILOCANO SONG w/LYRICS)
IPUON KO NGA IRUGI (ILOCANO SONG)
IPUON KO NGA IRUGI (ILOCANO SONG)
NARANIAG A BULAN (ILOCANO MEDLEY)
NARANIAG A BULAN (ILOCANO MEDLEY)
ilocano songs non-stop
ilocano songs non-stop
ILOCANO CHRISTMAS MEDLEY / Florence Italy
ILOCANO CHRISTMAS MEDLEY / Florence Italy
KASANO TI MANGLIPAT ( ARAK) - ILOCANO SONG VIDEO WITH LYRICS
KASANO TI MANGLIPAT ( ARAK) - ILOCANO SONG VIDEO WITH LYRICS
ABALAYAN (ILOCANO MEDLEY)
ABALAYAN (ILOCANO MEDLEY)
DRIVER A NADAWEL - ilocano song
DRIVER A NADAWEL - ilocano song
KATUDAY (ILOCANO SONG)
KATUDAY (ILOCANO SONG)
LAGLAGIPEM AWAN NAGKURANGAK{ILOCANO SONG}
LAGLAGIPEM AWAN NAGKURANGAK{ILOCANO SONG}
KUNA NI NANANG
KUNA NI NANANG
BEST OF ILOCANO SONGS / Pinutar daguitay agkakalaing nga kumakanta iti Ilocandia
BEST OF ILOCANO SONGS / Pinutar daguitay agkakalaing nga kumakanta iti Ilocandia
NAGSABONG KEN AYAT
NAGSABONG KEN AYAT
DIKANTON MALIPATAN (ILOCANO SONG w/LYRICS)
DIKANTON MALIPATAN (ILOCANO SONG w/LYRICS)
Bassit a Trak
Bassit a Trak
TI AGSIOMAN By Danny Palabay
TI AGSIOMAN By Danny Palabay
NI DANILO - Danny Palabay
NI DANILO - Danny Palabay
IGID DIAY BAYBAY (ILOCANO SONG w/LYRICS)
IGID DIAY BAYBAY (ILOCANO SONG w/LYRICS)
NO SIAK TI AGAYAT - ilocano (BALSE)
NO SIAK TI AGAYAT - ilocano (BALSE)
PALUBOSAN NAK KADIN (ILOCANO SONG w/LYRICS)
PALUBOSAN NAK KADIN (ILOCANO SONG w/LYRICS)
TI MANGMANGGED By Danny Palabay
TI MANGMANGGED By Danny Palabay
sirok salamagi(ilokano medley)
sirok salamagi(ilokano medley)
NON-STOP ILOCANO SONGS (MEDLEY)
NON-STOP ILOCANO SONGS (MEDLEY)
BANNATIRAN (ILOCANO SONG w/LYRICS)
BANNATIRAN (ILOCANO SONG w/LYRICS)
Blackdyak - Wonderful Tonight Ilocano version.
Blackdyak - Wonderful Tonight Ilocano version.
INA LA TI INA - Danny Palabay
INA LA TI INA - Danny Palabay
NI DANILO.wmv
NI DANILO.wmv
DEAR TEXT MATE (ILOCANO SONG)
DEAR TEXT MATE (ILOCANO SONG)
OFW SONG-DIDA LA AMMO(Biag Ti Abroad) by: ENGR.PETER TABANGCURA(views DUBAI-UAE)
OFW SONG-DIDA LA AMMO(Biag Ti Abroad) by: ENGR.PETER TABANGCURA(views DUBAI-UAE)
ABALAYAN(ILOCANO SONG)
ABALAYAN(ILOCANO SONG)
NI LAKAY KO AGRAKAYAN (ILOCANO SONG)
NI LAKAY KO AGRAKAYAN (ILOCANO SONG)
May sa nga rabii
May sa nga rabii
Nagsabong ken ayat - the four decade duo
Nagsabong ken ayat - the four decade duo
Long Distance Nga Ayat
Long Distance Nga Ayat
Dance Wedding Medly Ilocano Balse.wmv
Dance Wedding Medly Ilocano Balse.wmv
Ilocano 80's Love Songs Non Stop Medley
Ilocano 80's Love Songs Non Stop Medley