Nghe si: Thanh Nga. Thanh Sang, Ngoc Nuoi, Thanh Tu, Kim Huong, Xuan Lan, Van Nga, Ba Xay, Chi Hieu, Hung Minh, Bao Quoc.

Cai Luong Ben Cau Det Lua - Phan 1
Cai Luong Ben Cau Det Lua - Phan 1
Cai Luong Lu Bo - Phan 1
Cai Luong Lu Bo - Phan 1
BÊN CẦU DỆT LỤA_Nguyên Tuồng_Thanh Nga & Thanh Sang
BÊN CẦU DỆT LỤA_Nguyên Tuồng_Thanh Nga & Thanh Sang
Cai Luong Ben Cau Det Lua
Cai Luong Ben Cau Det Lua
Cai Luong Nhu Khoi Lam Chieu
Cai Luong Nhu Khoi Lam Chieu
Cai Luong Doi Co Luu
Cai Luong Doi Co Luu
Cai Luong Troi Cao Nho Le
Cai Luong Troi Cao Nho Le
Cai Luong Ben Cau Det Lua
Cai Luong Ben Cau Det Lua
Thanh Sang & Bach Tuyet  - KIM VAN KIEU - 23/25
Thanh Sang & Bach Tuyet - KIM VAN KIEU - 23/25
Cai Luong Ben Cau Det Lua
Cai Luong Ben Cau Det Lua
Cai Luong Doi Co Luu
Cai Luong Doi Co Luu
Huu Phuoc Khoc Thanh Nga
Huu Phuoc Khoc Thanh Nga
Cai Luong Doi Co Luu - Phan 1
Cai Luong Doi Co Luu - Phan 1
Song hùng kỳ hiệp
Song hùng kỳ hiệp
Cai Luong La Thong Tao Bac
Cai Luong La Thong Tao Bac
Cai Luong Ben Cau Det Lua
Cai Luong Ben Cau Det Lua
Cai Luong Ben Cau Det Lua
Cai Luong Ben Cau Det Lua
Người đánh đàn trên sông mỹ thuận - Thanh Sang
Người đánh đàn trên sông mỹ thuận - Thanh Sang
Cai Luong Ben Cau Det Lua
Cai Luong Ben Cau Det Lua
Cai Luong Ben Cau Det Lua
Cai Luong Ben Cau Det Lua
Cai Luong Ben Cau Det Lua
Cai Luong Ben Cau Det Lua
Bóng Tối Và Ánh Sáng - Thanh Nga
Bóng Tối Và Ánh Sáng - Thanh Nga
Tu Ech dai chien Van Huong
Tu Ech dai chien Van Huong
Cai Luong Ben Cau Det Lua
Cai Luong Ben Cau Det Lua
Ca cảnh : Cô gái bán sầu riêng - Minh Cảnh, Lệ Thủy, Thanh Sang
Ca cảnh : Cô gái bán sầu riêng - Minh Cảnh, Lệ Thủy, Thanh Sang
ben cau det lua
ben cau det lua
Cai Luong Lu Bo
Cai Luong Lu Bo
Thanh Nga & Huu Phuoc - Trich doan Giua Chon Bui Hong
Thanh Nga & Huu Phuoc - Trich doan Giua Chon Bui Hong
Cai Luong Ben Cau Det Lua
Cai Luong Ben Cau Det Lua
Khóc Thanh Nga - Chí Tâm
Khóc Thanh Nga - Chí Tâm
Trong Giây Phút Chia Tay (Trích đoạn Tiếng Trống Mê Linh)
Trong Giây Phút Chia Tay (Trích đoạn Tiếng Trống Mê Linh)
Tran Minh Kho Chuoi 5
Tran Minh Kho Chuoi 5
Tiếng Trống Mê Linh - Thanh Sang & Thanh Nga
Tiếng Trống Mê Linh - Thanh Sang & Thanh Nga
Ben Cau Det Lua
Ben Cau Det Lua
Lá Trầu Xanh - Thanh Sang, Lệ Thuỷ, & Phượng Liên
Lá Trầu Xanh - Thanh Sang, Lệ Thuỷ, & Phượng Liên
Nhac Ben Cau Det Lua
Nhac Ben Cau Det Lua
Thanh Nga & Hung Cuong - Trich doan TRANG LEN DINH NUI
Thanh Nga & Hung Cuong - Trich doan TRANG LEN DINH NUI
Hung Cuong & Bach Tuyet - Trich doan YEU NGUOI SAY - 5/11
Hung Cuong & Bach Tuyet - Trich doan YEU NGUOI SAY - 5/11
Nghe si Thanh Duoc
Nghe si Thanh Duoc
ĐỜI CÔ LỰU 1
ĐỜI CÔ LỰU 1
Thanh Nga 4
Thanh Nga 4
Ben Cau Det Lua
Ben Cau Det Lua
DamTang 2 of 3
DamTang 2 of 3
Tường thuật Vụ án Nghệ sĩ Thanh Nga 2.AVI
Tường thuật Vụ án Nghệ sĩ Thanh Nga 2.AVI
Tran Minh Kho Chuoi 9
Tran Minh Kho Chuoi 9
Thẩm Thúy Hằng
Thẩm Thúy Hằng
Bên Cầu Dệt Lụa - Thanh Sang & Thanh Nga
Bên Cầu Dệt Lụa - Thanh Sang & Thanh Nga
dam cuoi thanh nga
dam cuoi thanh nga
Thanh Nga
Thanh Nga "tieng Trong Me Linh (1)hai Ba Trung danh giac Tau
Tìm Lại Cuộc Đời (tuồng cải lương)
Tìm Lại Cuộc Đời (tuồng cải lương)