Welcome to another edition of THE LEADERS. We are here in Hanoi capital of Vietnam to speak with madam Ninh. She knows well the problems faced by a modern Vietnam, having been, until this year, a member of Vietnam's National Assembly, where she served as vice-chairperson of the Foreign Affairs Committee. She was previously a diplomat in Viet Nam's Ministry of Foreign Affairs, specializing in multilateral institutions and global issues. From 2000 to 2003, she was Viet Nam's Ambassador to Belgium, Luxembourg and Head of the Mission to the European Union in Brussels.

"THE LEADERS" Interview with Ton Nu Thi Ninh 3
Chia Sẻ Để Thành Công: Bí Quyết Xây Dựng Thương Hiệu Cá nhân
Chia Sẻ Để Thành Công: Bí Quyết Xây Dựng Thương Hiệu Cá nhân
Phó Thủ Tướng trả lời CNN
Phó Thủ Tướng trả lời CNN
TRUONG THI MY HOA PHÓ CHỦ TỊCH NƯỚC CHXHCNVN PART 1
TRUONG THI MY HOA PHÓ CHỦ TỊCH NƯỚC CHXHCNVN PART 1
"THE LEADERS" Interview with Ton Nu Thi Ninh 1
Interview with Nguyen Thi Binh, 1981   WGBH Open Vault2
Interview with Nguyen Thi Binh, 1981 WGBH Open Vault2
Khách của VTV3 - Tôn Nữ Thị Ninh
Khách của VTV3 - Tôn Nữ Thị Ninh
Nguyen Cao Ky with Nguyen Minh Triet
Nguyen Cao Ky with Nguyen Minh Triet
Lm Nguyễn Văn Lý thách thức toà án CSVN
Lm Nguyễn Văn Lý thách thức toà án CSVN
MTMC #2_Ton Nu Thi Ninh_Phu nu thanh dat
MTMC #2_Ton Nu Thi Ninh_Phu nu thanh dat
"THE LEADERS" Interview with Sanduk Ruit 1
BBC Media Player NGUYEN THI BINH 1
BBC Media Player NGUYEN THI BINH 1
"THE LEADERS" Interview with Sanduk Ruit 2
Phỏng vấn giáo sư Tôn Thất Tùng
Phỏng vấn giáo sư Tôn Thất Tùng
"THE LEADERS" Interview with Ton Nu Thi Ninh 4
TON NU THI NINH ĐẠI SỨ CHXHCNVN TẠI LIÊN HIỆP ÂU CHÂU PART 1
TON NU THI NINH ĐẠI SỨ CHXHCNVN TẠI LIÊN HIỆP ÂU CHÂU PART 1
Phỏng vấn Thiếu tướng Nguyễn Thị Định
Phỏng vấn Thiếu tướng Nguyễn Thị Định
Madam Ngô Đình Nhu diễn thuyết tại đại học Fordham Newyork năm 1963 Part 1
Madam Ngô Đình Nhu diễn thuyết tại đại học Fordham Newyork năm 1963 Part 1
Ms.Ton Nu Thi Ninh
Ms.Ton Nu Thi Ninh
TON NU THI NINH ĐẠI SỨ CHXHCNVN TẠI LIÊN HIỆP ÂU CHÂU PART 2
TON NU THI NINH ĐẠI SỨ CHXHCNVN TẠI LIÊN HIỆP ÂU CHÂU PART 2
Secretary Clinton Meets With Deputy Prime Minister of Vietnam
Secretary Clinton Meets With Deputy Prime Minister of Vietnam
Interview - Vietnamese Victims of Agent Orange
Interview - Vietnamese Victims of Agent Orange
Cố Tổng Thống Ngô Đình Diệm
Cố Tổng Thống Ngô Đình Diệm
Chống Cộng Sản Tôn Nữ Thị Ninh
Chống Cộng Sản Tôn Nữ Thị Ninh
Trần Đăng Khoa -
Trần Đăng Khoa - "Tôi Tài Giỏi" (20 Phút 1 Cuộc Đời I)
Talk Vietnam - Dang Thai Son - Pianist (1)
Talk Vietnam - Dang Thai Son - Pianist (1)
TEDxMekong - Bà Tôn Nữ Thị Ninh - Xây dựng thương hiệu và khởi nghiệp...
TEDxMekong - Bà Tôn Nữ Thị Ninh - Xây dựng thương hiệu và khởi nghiệp...
Miss Vietnam USA 2007 Interview Part 1. Read descriptions
Miss Vietnam USA 2007 Interview Part 1. Read descriptions
Madame Nhu
Madame Nhu
Talk Vietnam - Jessica Minh Anh - Niềm tự hào thời trang Việt
Talk Vietnam - Jessica Minh Anh - Niềm tự hào thời trang Việt
Khách của VTV3 - Nguyễn Ly Hương
Khách của VTV3 - Nguyễn Ly Hương
A Conversation with Pham Binh Minh
A Conversation with Pham Binh Minh
Khách của VTV3 - Gs Cù Trọng Xoay (Đinh Tiến Dũng)
Khách của VTV3 - Gs Cù Trọng Xoay (Đinh Tiến Dũng)
Talk Vietnam: You are beautiful
Talk Vietnam: You are beautiful
Change: Identity vs. Humanity: Madam (TON NU THI) Ninh at TEDxSanJoaquin
Change: Identity vs. Humanity: Madam (TON NU THI) Ninh at TEDxSanJoaquin
Wolf Blitzer (CNN) Interviews Nguyen Minh Triet (1/2)
Wolf Blitzer (CNN) Interviews Nguyen Minh Triet (1/2)
BÀ TÔN NỮ THỊ NINH (INTERVIEW BY BBC VIETNAMESE)_2.flv
BÀ TÔN NỮ THỊ NINH (INTERVIEW BY BBC VIETNAMESE)_2.flv
FLI Club 29/1: Nghệ thuật đàm phán_ Bác Vũ Khoan_P1
FLI Club 29/1: Nghệ thuật đàm phán_ Bác Vũ Khoan_P1
BTV Bei Jing Qing Nian E18 1080i HDTV MPEG2 LU9998
BTV Bei Jing Qing Nian E18 1080i HDTV MPEG2 LU9998
Talk Vietnam: Famous Classical American Dancers
Talk Vietnam: Famous Classical American Dancers
Rừng lá thấp
Rừng lá thấp
Biểu Tình Tại  Sứ Quán Cọng Sản VN Washington DC
Biểu Tình Tại Sứ Quán Cọng Sản VN Washington DC
Miss Vietnam USA 2007 Interview Part 2
Miss Vietnam USA 2007 Interview Part 2
Talk Vietnam: Know One, Teach One (KOTO) in Vietnam
Talk Vietnam: Know One, Teach One (KOTO) in Vietnam
Information Security in Vietnam - 2008
Information Security in Vietnam - 2008
Văn minh giao tiếp thời hội nhập_cô Tôn Nữ Thị Ninh chia sẻ tại FPT.wmv
Văn minh giao tiếp thời hội nhập_cô Tôn Nữ Thị Ninh chia sẻ tại FPT.wmv
Huỳnh Tiểu Hương - Nguyên PCT Nước Trương Mỹ Hoa thăm Trung tâm (1)
Huỳnh Tiểu Hương - Nguyên PCT Nước Trương Mỹ Hoa thăm Trung tâm (1)
Tổng Thống Nguyễn Văn Thiệu
Tổng Thống Nguyễn Văn Thiệu
MADAME NGÔ ĐÌNH NHU(TRẦN LỆ XUÂN) CỰU ĐỆ NHẤT PHU NHÂN VNCH PART 5 1982
MADAME NGÔ ĐÌNH NHU(TRẦN LỆ XUÂN) CỰU ĐỆ NHẤT PHU NHÂN VNCH PART 5 1982
Rising Asia, Growing Inequality Part 1
Rising Asia, Growing Inequality Part 1