Welcome to another edition of THE LEADERS. We are here in Hanoi capital of Vietnam to speak with madam Ninh. She knows well the problems faced by a modern Vietnam, having been, until this year, a member of Vietnam's National Assembly, where she served as vice-chairperson of the Foreign Affairs Committee. She was previously a diplomat in Viet Nam's Ministry of Foreign Affairs, specializing in multilateral institutions and global issues. From 2000 to 2003, she was Viet Nam's Ambassador to Belgium, Luxembourg and Head of the Mission to the European Union in Brussels.

"THE LEADERS" Interview with Ton Nu Thi Ninh 3
NDT - Pham Xuan An - Mot nguoi yeu nuoc
NDT - Pham Xuan An - Mot nguoi yeu nuoc
45 phút: Bà Tôn Nữ Thị Ninh (P2)
45 phút: Bà Tôn Nữ Thị Ninh (P2)
TRUONG THI MY HOA PHÓ CHỦ TỊCH NƯỚC CHXHCNVN PART 1
TRUONG THI MY HOA PHÓ CHỦ TỊCH NƯỚC CHXHCNVN PART 1
TT Ngô Đình Diệm ngày cuối cùng và phút  lâm chung.wmv
TT Ngô Đình Diệm ngày cuối cùng và phút lâm chung.wmv
BÀ TÔN NỮ THỊ NINH (INTERVIEW BY BBC VIETNAMESE)_2.flv
BÀ TÔN NỮ THỊ NINH (INTERVIEW BY BBC VIETNAMESE)_2.flv
MADAME NGÔ ĐÌNH NHU(TRẦN LỆ XUÂN) CỰU ĐỆ NHẤT PHU NHÂN VNCH PART 3 1982
MADAME NGÔ ĐÌNH NHU(TRẦN LỆ XUÂN) CỰU ĐỆ NHẤT PHU NHÂN VNCH PART 3 1982
"THE LEADERS" Interview with Ton Nu Thi Ninh 1
BBC Media Player NGUYEN THI BINH 1
BBC Media Player NGUYEN THI BINH 1
Madam Ngô Đình Nhu diễn thuyết tại đại học Fordham Newyork năm 1963 Part 1
Madam Ngô Đình Nhu diễn thuyết tại đại học Fordham Newyork năm 1963 Part 1
"THE LEADERS" Interview with Sanduk Ruit 2
FLI Club 29/1: Nghệ thuật đàm phán_ Bác Vũ Khoan_P1
FLI Club 29/1: Nghệ thuật đàm phán_ Bác Vũ Khoan_P1
"THE LEADERS" Interview with Sanduk Ruit 1
"THE LEADERS" Interview with Ton Nu Thi Ninh 4
Ms.Ton Nu Thi Ninh
Ms.Ton Nu Thi Ninh
Cố Tổng Thống Ngô Đình Diệm
Cố Tổng Thống Ngô Đình Diệm
Death of a Regime
Death of a Regime
Interview with Thich Minh Chau, 1981 - English and Vietnamese
Interview with Thich Minh Chau, 1981 - English and Vietnamese
BTV Bei Jing Qing Nian E18 1080i HDTV MPEG2 LU9998
BTV Bei Jing Qing Nian E18 1080i HDTV MPEG2 LU9998
Wolf Blitzer (CNN) Interviews Nguyen Minh Triet (1/2)
Wolf Blitzer (CNN) Interviews Nguyen Minh Triet (1/2)
Talk Vietnam - Dang Thai Son - Pianist (1)
Talk Vietnam - Dang Thai Son - Pianist (1)
Miss Ngoại giao hùng biện bằng tiếng Anh
Miss Ngoại giao hùng biện bằng tiếng Anh
TON NU THI NINH ĐẠI SỨ CHXHCNVN TẠI LIÊN HIỆP ÂU CHÂU PART 2
TON NU THI NINH ĐẠI SỨ CHXHCNVN TẠI LIÊN HIỆP ÂU CHÂU PART 2
Madame Nhu
Madame Nhu
TON NU THI NINH ĐẠI SỨ CHXHCNVN TẠI LIÊN HIỆP ÂU CHÂU PART 3
TON NU THI NINH ĐẠI SỨ CHXHCNVN TẠI LIÊN HIỆP ÂU CHÂU PART 3
Khách của VTV3 - Nguyễn Ly Hương
Khách của VTV3 - Nguyễn Ly Hương
Huỳnh Tiểu Hương - Nguyên PCT Nước Trương Mỹ Hoa thăm Trung tâm (1)
Huỳnh Tiểu Hương - Nguyên PCT Nước Trương Mỹ Hoa thăm Trung tâm (1)
Change: Identity vs. Humanity: Madam (TON NU THI) Ninh at TEDxSanJoaquin
Change: Identity vs. Humanity: Madam (TON NU THI) Ninh at TEDxSanJoaquin
Interview - Vietnamese Victims of Agent Orange
Interview - Vietnamese Victims of Agent Orange
Khúc tình ca xứ Huế
Khúc tình ca xứ Huế
Rừng lá thấp
Rừng lá thấp
Khách của VTV3 - Gs Cù Trọng Xoay (Đinh Tiến Dũng)
Khách của VTV3 - Gs Cù Trọng Xoay (Đinh Tiến Dũng)
DINH ĐỘC LẬP - LỊCH SỬ & KIẾN TRÚC
DINH ĐỘC LẬP - LỊCH SỬ & KIẾN TRÚC
Miss Vietnam USA 2007 Interview Part 2
Miss Vietnam USA 2007 Interview Part 2
Information Security in Vietnam - 2008
Information Security in Vietnam - 2008
Talk Vietnam: Know One, Teach One (KOTO) in Vietnam
Talk Vietnam: Know One, Teach One (KOTO) in Vietnam
Vietnamese American Journey: Hien Do Interview
Vietnamese American Journey: Hien Do Interview
MADAME NGÔ ĐÌNH NHU(TRẦN LỆ XUÂN) CỰU ĐỆ NHẤT PHU NHÂN VNCH PART 5 1982
MADAME NGÔ ĐÌNH NHU(TRẦN LỆ XUÂN) CỰU ĐỆ NHẤT PHU NHÂN VNCH PART 5 1982
Lâu Đài của Vua Tham Nhũng NGUYỄN TẤN DŨNG....
Lâu Đài của Vua Tham Nhũng NGUYỄN TẤN DŨNG....
Bà Tôn Nữ Thị Ninh - Bình đẳng giới
Bà Tôn Nữ Thị Ninh - Bình đẳng giới
Văn minh giao tiếp thời hội nhập_cô Tôn Nữ Thị Ninh chia sẻ tại FPT.wmv
Văn minh giao tiếp thời hội nhập_cô Tôn Nữ Thị Ninh chia sẻ tại FPT.wmv
Cambodia: VIETNAMESE TRANSFORMED INTO KHMER ROUGE [EN]
Cambodia: VIETNAMESE TRANSFORMED INTO KHMER ROUGE [EN]
James Blunt - She will always hate me (Lyrics)
James Blunt - She will always hate me (Lyrics)
Bà Tôn Nữ Thị Ninh nói về FPT
Bà Tôn Nữ Thị Ninh nói về FPT
Bill from Saigon - Revisited, Part 3
Bill from Saigon - Revisited, Part 3
Show interview with two guys shammed to Vietnam
Show interview with two guys shammed to Vietnam
"THE LEADERS" Interview with Dr.Erna Witoelar 3
"THE LEADERS" Interview with Chhith Sam Ath 1
Modern Vietnam Expansion
Modern Vietnam Expansion
MaximsNewsNetwork: VIET NAM Amb. LE LUONG MINH, UN SECURITY COUNCIL PRESIDENT MIDDLE EAST
MaximsNewsNetwork: VIET NAM Amb. LE LUONG MINH, UN SECURITY COUNCIL PRESIDENT MIDDLE EAST