Welcome to another edition of THE LEADERS. We are here in Hanoi capital of Vietnam to speak with madam Ninh. She knows well the problems faced by a modern Vietnam, having been, until this year, a member of Vietnam's National Assembly, where she served as vice-chairperson of the Foreign Affairs Committee. She was previously a diplomat in Viet Nam's Ministry of Foreign Affairs, specializing in multilateral institutions and global issues. From 2000 to 2003, she was Viet Nam's Ambassador to Belgium, Luxembourg and Head of the Mission to the European Union in Brussels.

"THE LEADERS" Interview with Ton Nu Thi Ninh 3
"THE LEADERS" Interview with Sanduk Ruit 1
Khách của VTV3 - Tôn Nữ Thị Ninh
Khách của VTV3 - Tôn Nữ Thị Ninh
MADAME NGÔ ĐÌNH NHU(TRẦN LỆ XUÂN) CỰU ĐỆ NHẤT PHU NHÂN VNCH PART 3 1982
MADAME NGÔ ĐÌNH NHU(TRẦN LỆ XUÂN) CỰU ĐỆ NHẤT PHU NHÂN VNCH PART 3 1982
"THE LEADERS" Interview with Ton Nu Thi Ninh 4
TRUONG THI MY HOA PHÓ CHỦ TỊCH NƯỚC CHXHCNVN PART 1
TRUONG THI MY HOA PHÓ CHỦ TỊCH NƯỚC CHXHCNVN PART 1
NDT - Pham Xuan An - Mot nguoi yeu nuoc
NDT - Pham Xuan An - Mot nguoi yeu nuoc
MTMC #2_Ton Nu Thi Ninh_Phu nu thanh dat
MTMC #2_Ton Nu Thi Ninh_Phu nu thanh dat
BBC Media Player NGUYEN THI BINH 1
BBC Media Player NGUYEN THI BINH 1
"THE LEADERS" Interview with Ton Nu Thi Ninh 1
45 phút: Bà Tôn Nữ Thị Ninh (P2)
45 phút: Bà Tôn Nữ Thị Ninh (P2)
Khách của VTV3 - Nguyễn Ly Hương
Khách của VTV3 - Nguyễn Ly Hương
TON NU THI NINH ĐẠI SỨ CHXHCNVN TẠI LIÊN HIỆP ÂU CHÂU PART 1
TON NU THI NINH ĐẠI SỨ CHXHCNVN TẠI LIÊN HIỆP ÂU CHÂU PART 1
"THE LEADERS" Interview with Sanduk Ruit 2
Madam Ngô Đình Nhu diễn thuyết tại đại học Fordham Newyork năm 1963 Part 1
Madam Ngô Đình Nhu diễn thuyết tại đại học Fordham Newyork năm 1963 Part 1
TT Ngô Đình Diệm ngày cuối cùng và phút  lâm chung.wmv
TT Ngô Đình Diệm ngày cuối cùng và phút lâm chung.wmv
Phó Thủ Tướng trả lời CNN
Phó Thủ Tướng trả lời CNN
Ms.Ton Nu Thi Ninh
Ms.Ton Nu Thi Ninh
Secretary Clinton Meets With Deputy Prime Minister of Vietnam
Secretary Clinton Meets With Deputy Prime Minister of Vietnam
TON NU THI NINH ĐẠI SỨ CHXHCNVN TẠI LIÊN HIỆP ÂU CHÂU PART 2
TON NU THI NINH ĐẠI SỨ CHXHCNVN TẠI LIÊN HIỆP ÂU CHÂU PART 2
FLI Club 29/1: Nghệ thuật đàm phán_ Bác Vũ Khoan_P1
FLI Club 29/1: Nghệ thuật đàm phán_ Bác Vũ Khoan_P1
Phỏng vấn giáo sư Tôn Thất Tùng
Phỏng vấn giáo sư Tôn Thất Tùng
Cố Tổng Thống Ngô Đình Diệm
Cố Tổng Thống Ngô Đình Diệm
Change: Identity vs. Humanity: Madam (TON NU THI) Ninh at TEDxSanJoaquin
Change: Identity vs. Humanity: Madam (TON NU THI) Ninh at TEDxSanJoaquin
Vietnamese American Journey: Hien Do Interview
Vietnamese American Journey: Hien Do Interview
TON NU THI NINH ĐẠI SỨ CHXHCNVN TẠI LIÊN HIỆP ÂU CHÂU PART 3
TON NU THI NINH ĐẠI SỨ CHXHCNVN TẠI LIÊN HIỆP ÂU CHÂU PART 3
Madame Nhu
Madame Nhu
Rising Asia, Growing Inequality Part 1
Rising Asia, Growing Inequality Part 1
Death of a Regime
Death of a Regime
Talk Vietnam - Vietnam in International Friends
Talk Vietnam - Vietnam in International Friends
Tổng Thống Nguyễn Văn Thiệu
Tổng Thống Nguyễn Văn Thiệu
Interview with Thich Minh Chau, 1981 - English and Vietnamese
Interview with Thich Minh Chau, 1981 - English and Vietnamese
Talk Vietnam - Jessica Minh Anh - Niềm tự hào thời trang Việt
Talk Vietnam - Jessica Minh Anh - Niềm tự hào thời trang Việt
Talk Vietnam - Dang Thai Son - Pianist (1)
Talk Vietnam - Dang Thai Son - Pianist (1)
Wolf Blitzer (CNN) Interviews Nguyen Minh Triet (1/2)
Wolf Blitzer (CNN) Interviews Nguyen Minh Triet (1/2)
Miss Ngoại giao hùng biện bằng tiếng Anh
Miss Ngoại giao hùng biện bằng tiếng Anh
Talk Vietnam: Vietnam - US Trade relations - History of Moving Forward
Talk Vietnam: Vietnam - US Trade relations - History of Moving Forward
Information Security in Vietnam - 2008
Information Security in Vietnam - 2008
Cambodia: VIETNAMESE TRANSFORMED INTO KHMER ROUGE [EN]
Cambodia: VIETNAMESE TRANSFORMED INTO KHMER ROUGE [EN]
Những gì Cộng sản đã làm
Những gì Cộng sản đã làm
Talk Vietnam: Know One, Teach One (KOTO) in Vietnam
Talk Vietnam: Know One, Teach One (KOTO) in Vietnam
Interview - Vietnamese Victims of Agent Orange
Interview - Vietnamese Victims of Agent Orange
Huỳnh Tiểu Hương - Nguyên PCT Nước Trương Mỹ Hoa thăm Trung tâm (1)
Huỳnh Tiểu Hương - Nguyên PCT Nước Trương Mỹ Hoa thăm Trung tâm (1)
Khúc tình ca xứ Huế
Khúc tình ca xứ Huế
Biểu Tình Tại  Sứ Quán Cọng Sản VN Washington DC
Biểu Tình Tại Sứ Quán Cọng Sản VN Washington DC
Miss Vietnam USA 2007 Interview Part 2
Miss Vietnam USA 2007 Interview Part 2
Modern Vietnam Expansion
Modern Vietnam Expansion
MADAME NGÔ ĐÌNH NHU(TRẦN LỆ XUÂN) CỰU ĐỆ NHẤT PHU NHÂN VNCH PART 5 1982
MADAME NGÔ ĐÌNH NHU(TRẦN LỆ XUÂN) CỰU ĐỆ NHẤT PHU NHÂN VNCH PART 5 1982
Văn minh giao tiếp thời hội nhập_cô Tôn Nữ Thị Ninh chia sẻ tại FPT.wmv
Văn minh giao tiếp thời hội nhập_cô Tôn Nữ Thị Ninh chia sẻ tại FPT.wmv
Ngo Dinh Diem ( Le nham chuc Thu Tuong - 1954)
Ngo Dinh Diem ( Le nham chuc Thu Tuong - 1954)