Welcome to another edition of THE LEADERS. We are here in Hanoi capital of Vietnam to speak with madam Ninh. She knows well the problems faced by a modern Vietnam, having been, until this year, a member of Vietnam's National Assembly, where she served as vice-chairperson of the Foreign Affairs Committee. She was previously a diplomat in Viet Nam's Ministry of Foreign Affairs, specializing in multilateral institutions and global issues. From 2000 to 2003, she was Viet Nam's Ambassador to Belgium, Luxembourg and Head of the Mission to the European Union in Brussels.

"THE LEADERS" Interview with Ton Nu Thi Ninh 3
Phỏng vấn Thiếu tướng Nguyễn Thị Định
Phỏng vấn Thiếu tướng Nguyễn Thị Định
Phó Thủ Tướng trả lời CNN
Phó Thủ Tướng trả lời CNN
TON NU THI NINH ĐẠI SỨ CHXHCNVN TẠI LIÊN HIỆP ÂU CHÂU PART 1
TON NU THI NINH ĐẠI SỨ CHXHCNVN TẠI LIÊN HIỆP ÂU CHÂU PART 1
Lm Nguyễn Văn Lý thách thức toà án CSVN
Lm Nguyễn Văn Lý thách thức toà án CSVN
TEDxMekong - Bà Tôn Nữ Thị Ninh - Xây dựng thương hiệu và khởi nghiệp...
TEDxMekong - Bà Tôn Nữ Thị Ninh - Xây dựng thương hiệu và khởi nghiệp...
"THE LEADERS" Interview with Sanduk Ruit 1
Phỏng vấn giáo sư Tôn Thất Tùng
Phỏng vấn giáo sư Tôn Thất Tùng
"THE LEADERS" Interview with Ton Nu Thi Ninh 4
Madam Ngô Đình Nhu diễn thuyết tại đại học Fordham Newyork năm 1963 Part 1
Madam Ngô Đình Nhu diễn thuyết tại đại học Fordham Newyork năm 1963 Part 1
"THE LEADERS" Interview with Ton Nu Thi Ninh 1
Trần Đăng Khoa -
Trần Đăng Khoa - "Tôi Tài Giỏi" (20 Phút 1 Cuộc Đời I)
Interview with Nguyen Thi Binh, 1981   WGBH Open Vault2
Interview with Nguyen Thi Binh, 1981 WGBH Open Vault2
"THE LEADERS" Interview with Sanduk Ruit 2
Nguyen Cao Ky with Nguyen Minh Triet
Nguyen Cao Ky with Nguyen Minh Triet
Miss Vietnam USA 2007 Interview Part 1. Read descriptions
Miss Vietnam USA 2007 Interview Part 1. Read descriptions
Change: Identity vs. Humanity: Madam (TON NU THI) Ninh at TEDxSanJoaquin
Change: Identity vs. Humanity: Madam (TON NU THI) Ninh at TEDxSanJoaquin
TON NU THI NINH ĐẠI SỨ CHXHCNVN TẠI LIÊN HIỆP ÂU CHÂU PART 3
TON NU THI NINH ĐẠI SỨ CHXHCNVN TẠI LIÊN HIỆP ÂU CHÂU PART 3
Talk Vietnam - Dang Thai Son - Pianist (1)
Talk Vietnam - Dang Thai Son - Pianist (1)
DINH ĐỘC LẬP - LỊCH SỬ & KIẾN TRÚC
DINH ĐỘC LẬP - LỊCH SỬ & KIẾN TRÚC
Khách của VTV3 - Gs Cù Trọng Xoay (Đinh Tiến Dũng)
Khách của VTV3 - Gs Cù Trọng Xoay (Đinh Tiến Dũng)
Biểu Tình Tại  Sứ Quán Cọng Sản VN Washington DC
Biểu Tình Tại Sứ Quán Cọng Sản VN Washington DC
Information Security in Vietnam - 2008
Information Security in Vietnam - 2008
Talk Vietnam: Famous Classical American Dancers
Talk Vietnam: Famous Classical American Dancers
Tổng Thống Nguyễn Văn Thiệu
Tổng Thống Nguyễn Văn Thiệu
Secretary Clinton Meets With Deputy Prime Minister of Vietnam
Secretary Clinton Meets With Deputy Prime Minister of Vietnam
Miss Ngoại giao hùng biện bằng tiếng Anh
Miss Ngoại giao hùng biện bằng tiếng Anh
Miss Vietnam USA 2007 Interview Part 2
Miss Vietnam USA 2007 Interview Part 2
Madame Nhu
Madame Nhu
Vietnamese American Journey: Hien Do Interview
Vietnamese American Journey: Hien Do Interview
Rừng lá thấp
Rừng lá thấp
Cambodia: VIETNAMESE TRANSFORMED INTO KHMER ROUGE [EN]
Cambodia: VIETNAMESE TRANSFORMED INTO KHMER ROUGE [EN]
MADAME NGÔ ĐÌNH NHU(TRẦN LỆ XUÂN) CỰU ĐỆ NHẤT PHU NHÂN VNCH PART 5 1982
MADAME NGÔ ĐÌNH NHU(TRẦN LỆ XUÂN) CỰU ĐỆ NHẤT PHU NHÂN VNCH PART 5 1982
Văn minh giao tiếp thời hội nhập_cô Tôn Nữ Thị Ninh chia sẻ tại FPT.wmv
Văn minh giao tiếp thời hội nhập_cô Tôn Nữ Thị Ninh chia sẻ tại FPT.wmv
Ngo Dinh Diem ( Le nham chuc Thu Tuong - 1954)
Ngo Dinh Diem ( Le nham chuc Thu Tuong - 1954)
Lâu Đài của Vua Tham Nhũng NGUYỄN TẤN DŨNG....
Lâu Đài của Vua Tham Nhũng NGUYỄN TẤN DŨNG....
Bill from Saigon - Revisited, Part 3
Bill from Saigon - Revisited, Part 3
Talk Vietnam - Vietnam in International Friends
Talk Vietnam - Vietnam in International Friends
Talk Vietnam: You are beautiful
Talk Vietnam: You are beautiful
Show interview with two guys shammed to Vietnam
Show interview with two guys shammed to Vietnam
Modern Vietnam Expansion
Modern Vietnam Expansion
"THE LEADERS" Interview with Dr.Erna Witoelar 3
"THE LEADERS" Interview with Chhith Sam Ath 1
MaximsNewsNetwork: VIET NAM Amb. LE LUONG MINH, UN SECURITY COUNCIL PRESIDENT MIDDLE EAST
MaximsNewsNetwork: VIET NAM Amb. LE LUONG MINH, UN SECURITY COUNCIL PRESIDENT MIDDLE EAST
Leaders VietNam
Leaders VietNam
Huỳnh Tiểu Hương - Nguyên PCT Nước Trương Mỹ Hoa thăm Trung tâm (1)
Huỳnh Tiểu Hương - Nguyên PCT Nước Trương Mỹ Hoa thăm Trung tâm (1)
Talk Vietnam: Vietnam - US Trade relations - History of Moving Forward
Talk Vietnam: Vietnam - US Trade relations - History of Moving Forward
Vietnamese interview 1
Vietnamese interview 1
Nguyen Giang Thu - English - Science, Tech & Envir, Vietnam
Nguyen Giang Thu - English - Science, Tech & Envir, Vietnam
Interview with Phan Van Hoa
Interview with Phan Van Hoa