Welcome to another edition of THE LEADERS. We are here in Hanoi capital of Vietnam to speak with madam Ninh. She knows well the problems faced by a modern Vietnam, having been, until this year, a member of Vietnam's National Assembly, where she served as vice-chairperson of the Foreign Affairs Committee. She was previously a diplomat in Viet Nam's Ministry of Foreign Affairs, specializing in multilateral institutions and global issues. From 2000 to 2003, she was Viet Nam's Ambassador to Belgium, Luxembourg and Head of the Mission to the European Union in Brussels.

"THE LEADERS" Interview with Ton Nu Thi Ninh 3
Phó Thủ Tướng trả lời CNN
Phó Thủ Tướng trả lời CNN
TRUONG THI MY HOA PHÓ CHỦ TỊCH NƯỚC CHXHCNVN PART 1
TRUONG THI MY HOA PHÓ CHỦ TỊCH NƯỚC CHXHCNVN PART 1
45 phút: Bà Tôn Nữ Thị Ninh (P2)
45 phút: Bà Tôn Nữ Thị Ninh (P2)
TON NU THI NINH ĐẠI SỨ CHXHCNVN TẠI LIÊN HIỆP ÂU CHÂU PART 1
TON NU THI NINH ĐẠI SỨ CHXHCNVN TẠI LIÊN HIỆP ÂU CHÂU PART 1
NDT - Pham Xuan An - Mot nguoi yeu nuoc
NDT - Pham Xuan An - Mot nguoi yeu nuoc
MADAME NGÔ ĐÌNH NHU(TRẦN LỆ XUÂN) CỰU ĐỆ NHẤT PHU NHÂN VNCH PART 3 1982
MADAME NGÔ ĐÌNH NHU(TRẦN LỆ XUÂN) CỰU ĐỆ NHẤT PHU NHÂN VNCH PART 3 1982
TT Ngô Đình Diệm ngày cuối cùng và phút  lâm chung.wmv
TT Ngô Đình Diệm ngày cuối cùng và phút lâm chung.wmv
BBC Media Player NGUYEN THI BINH 1
BBC Media Player NGUYEN THI BINH 1
"THE LEADERS" Interview with Ton Nu Thi Ninh 1
Ms.Ton Nu Thi Ninh
Ms.Ton Nu Thi Ninh
Rising Asia, Growing Inequality Part 1
Rising Asia, Growing Inequality Part 1
Khách của VTV3 - Tôn Nữ Thị Ninh
Khách của VTV3 - Tôn Nữ Thị Ninh
"THE LEADERS" Interview with Sanduk Ruit 1
Khách của VTV3 - Nguyễn Ly Hương
Khách của VTV3 - Nguyễn Ly Hương
"THE LEADERS" Interview with Ton Nu Thi Ninh 4
MTMC #2_Ton Nu Thi Ninh_Phu nu thanh dat
MTMC #2_Ton Nu Thi Ninh_Phu nu thanh dat
Talk Vietnam - Jessica Minh Anh - Niềm tự hào thời trang Việt
Talk Vietnam - Jessica Minh Anh - Niềm tự hào thời trang Việt
Death of a Regime
Death of a Regime
TON NU THI NINH ĐẠI SỨ CHXHCNVN TẠI LIÊN HIỆP ÂU CHÂU PART 2
TON NU THI NINH ĐẠI SỨ CHXHCNVN TẠI LIÊN HIỆP ÂU CHÂU PART 2
Interview with Thich Minh Chau, 1981 - English and Vietnamese
Interview with Thich Minh Chau, 1981 - English and Vietnamese
Talk Vietnam: Know One, Teach One (KOTO) in Vietnam
Talk Vietnam: Know One, Teach One (KOTO) in Vietnam
Phỏng vấn giáo sư Tôn Thất Tùng
Phỏng vấn giáo sư Tôn Thất Tùng
"THE LEADERS" Interview with Sanduk Ruit 2
Nguyen Cao Ky with Nguyen Minh Triet
Nguyen Cao Ky with Nguyen Minh Triet
FLI Club 29/1: Nghệ thuật đàm phán_ Bác Vũ Khoan_P1
FLI Club 29/1: Nghệ thuật đàm phán_ Bác Vũ Khoan_P1
Bà Tôn Nữ Thị Ninh - Bình đẳng giới
Bà Tôn Nữ Thị Ninh - Bình đẳng giới
Cố Tổng Thống Ngô Đình Diệm
Cố Tổng Thống Ngô Đình Diệm
Change: Identity vs. Humanity: Madam (TON NU THI) Ninh at TEDxSanJoaquin
Change: Identity vs. Humanity: Madam (TON NU THI) Ninh at TEDxSanJoaquin
Khúc tình ca xứ Huế
Khúc tình ca xứ Huế
Tổng Thống Nguyễn Văn Thiệu
Tổng Thống Nguyễn Văn Thiệu
Wolf Blitzer (CNN) Interviews Nguyen Minh Triet (1/2)
Wolf Blitzer (CNN) Interviews Nguyen Minh Triet (1/2)
Miss Ngoại giao hùng biện bằng tiếng Anh
Miss Ngoại giao hùng biện bằng tiếng Anh
Talk Vietnam - Dang Thai Son - Pianist (1)
Talk Vietnam - Dang Thai Son - Pianist (1)
Madame Nhu
Madame Nhu
Information Security in Vietnam - 2008
Information Security in Vietnam - 2008
TON NU THI NINH ĐẠI SỨ CHXHCNVN TẠI LIÊN HIỆP ÂU CHÂU PART 3
TON NU THI NINH ĐẠI SỨ CHXHCNVN TẠI LIÊN HIỆP ÂU CHÂU PART 3
Những gì Cộng sản đã làm
Những gì Cộng sản đã làm
Cambodia: VIETNAMESE TRANSFORMED INTO KHMER ROUGE [EN]
Cambodia: VIETNAMESE TRANSFORMED INTO KHMER ROUGE [EN]
Miss Vietnam USA 2007 Interview Part 2
Miss Vietnam USA 2007 Interview Part 2
Văn minh giao tiếp thời hội nhập_cô Tôn Nữ Thị Ninh chia sẻ tại FPT.wmv
Văn minh giao tiếp thời hội nhập_cô Tôn Nữ Thị Ninh chia sẻ tại FPT.wmv
Biểu Tình Tại  Sứ Quán Cọng Sản VN Washington DC
Biểu Tình Tại Sứ Quán Cọng Sản VN Washington DC
Modern Vietnam Expansion
Modern Vietnam Expansion
Vietnamese American Journey: Hien Do Interview
Vietnamese American Journey: Hien Do Interview
Huỳnh Tiểu Hương - Nguyên PCT Nước Trương Mỹ Hoa thăm Trung tâm (1)
Huỳnh Tiểu Hương - Nguyên PCT Nước Trương Mỹ Hoa thăm Trung tâm (1)
Show interview with two guys shammed to Vietnam
Show interview with two guys shammed to Vietnam
Ngo Dinh Diem ( Le nham chuc Thu Tuong - 1954)
Ngo Dinh Diem ( Le nham chuc Thu Tuong - 1954)
MADAME NGÔ ĐÌNH NHU(TRẦN LỆ XUÂN) CỰU ĐỆ NHẤT PHU NHÂN VNCH PART 5 1982
MADAME NGÔ ĐÌNH NHU(TRẦN LỆ XUÂN) CỰU ĐỆ NHẤT PHU NHÂN VNCH PART 5 1982
Secretary Clinton Meets With Deputy Prime Minister of Vietnam
Secretary Clinton Meets With Deputy Prime Minister of Vietnam
MaximsNewsNetwork: VIET NAM Amb. LE LUONG MINH, UN SECURITY COUNCIL PRESIDENT MIDDLE EAST
MaximsNewsNetwork: VIET NAM Amb. LE LUONG MINH, UN SECURITY COUNCIL PRESIDENT MIDDLE EAST