Duc Cha Kham Bai Giang 033 2
Duc Cha Kham Bai Giang 033 2
Thanh Le Tan Phong Gm .Phero Nguyen Van Kham
Thanh Le Tan Phong Gm .Phero Nguyen Van Kham
Giáo lý Thánh Kinh: Bài 12 - Tôi tin kính Đức Chúa Thánh Thần
Giáo lý Thánh Kinh: Bài 12 - Tôi tin kính Đức Chúa Thánh Thần
Bài giảng của đức cha phêrô Nguyễn Văn Khảm HK7
Bài giảng của đức cha phêrô Nguyễn Văn Khảm HK7
VIDEO LIPS CHIA SẺ CỦA ĐỨC CHA PHÊRÔ NGUYỄN VĂN VĂN KHẢM, PT TGP
VIDEO LIPS CHIA SẺ CỦA ĐỨC CHA PHÊRÔ NGUYỄN VĂN VĂN KHẢM, PT TGP
Cha Nguyen Truong Luan Giang Sai lac Ve Than Hoc CONG GIAO
Cha Nguyen Truong Luan Giang Sai lac Ve Than Hoc CONG GIAO
Đức Hồng y GB Phạm Minh Mẫn giảng lễ Lòng chúa thương xót tại Mỹ
Đức Hồng y GB Phạm Minh Mẫn giảng lễ Lòng chúa thương xót tại Mỹ
CN CHÚA THÁNH THẦN Hiện Xuống _ Gm. N.V. Khảm (Bài giảng online)
CN CHÚA THÁNH THẦN Hiện Xuống _ Gm. N.V. Khảm (Bài giảng online)
ĐHY THUẬN VÀ GIỚI TRẺ NĂM 2000 - P2
ĐHY THUẬN VÀ GIỚI TRẺ NĂM 2000 - P2
Thánh Lễ Kính Lòng Thương Xót Chúa của Cha Long - 30.6.2011
Thánh Lễ Kính Lòng Thương Xót Chúa của Cha Long - 30.6.2011
Diễn văn của Đức cha Phêrô Nguyễn Văn Nhơn chào mừng ĐHY Ivan Dias
Diễn văn của Đức cha Phêrô Nguyễn Văn Nhơn chào mừng ĐHY Ivan Dias
diễn từ ĐC Linh về việc ĐC Nhơn theo cộng sản bán anh em mình là ĐC Kiệt
diễn từ ĐC Linh về việc ĐC Nhơn theo cộng sản bán anh em mình là ĐC Kiệt
ĐHY THUẬN VÀ GIỚI TRẺ NĂM 2000 - P1
ĐHY THUẬN VÀ GIỚI TRẺ NĂM 2000 - P1
Đón Đức Cha Khảm - SV Công giáo Thủ Đức
Đón Đức Cha Khảm - SV Công giáo Thủ Đức
Bài Giảng Lễ An Táng Cha Bênêđictô Nguyễn Hưng - Xuân Lộc
Bài Giảng Lễ An Táng Cha Bênêđictô Nguyễn Hưng - Xuân Lộc
Bài Giảng Lễ Kính Lòng Thương Xót Chúa ngày 8.8.2012
Bài Giảng Lễ Kính Lòng Thương Xót Chúa ngày 8.8.2012
Duc Cha Kham Bai Giang 036 1
Duc Cha Kham Bai Giang 036 1
Duc Cha Kham Bai Giang 033 3
Duc Cha Kham Bai Giang 033 3
LE NHAN CHUC DUC  GIAO HOANG MOI FRANCIS 2013 ,TAI TOA THANH VATICAN
LE NHAN CHUC DUC GIAO HOANG MOI FRANCIS 2013 ,TAI TOA THANH VATICAN
Duc Cha Kham Bai Giang 041 1
Duc Cha Kham Bai Giang 041 1
Duc Cha Kham Bai Giang 033 4
Duc Cha Kham Bai Giang 033 4
Duc Cha Kham Bai Giang 105 3
Duc Cha Kham Bai Giang 105 3
CL3   BÀI GIẢNG CỦA CHA TDD  PHÊRÔ TRONG LỄ GIỖ 24 07 12
CL3 BÀI GIẢNG CỦA CHA TDD PHÊRÔ TRONG LỄ GIỖ 24 07 12
Duc Cha Kham Bai Giang 036 3
Duc Cha Kham Bai Giang 036 3
DC Kham BaiGiang 013 1
DC Kham BaiGiang 013 1
Duc Cha Kham Bai Giang 036 2
Duc Cha Kham Bai Giang 036 2
Duc Cha Kham Bai Giang 119 3
Duc Cha Kham Bai Giang 119 3
Duc Cha Kham Bai Giang 113 3
Duc Cha Kham Bai Giang 113 3
Duc Cha Kham Bai Giang 028 1
Duc Cha Kham Bai Giang 028 1
Duc Cha Kham Bai Giang 050 1
Duc Cha Kham Bai Giang 050 1
Duc Cha Kham Bai Giang 044 1
Duc Cha Kham Bai Giang 044 1
Duc Cha Kham Bai Giang 050 3
Duc Cha Kham Bai Giang 050 3
Duc Cha Kham Bai Giang 041 4
Duc Cha Kham Bai Giang 041 4
Duc Cha Kham Bai Giang 037 3
Duc Cha Kham Bai Giang 037 3
Duc Cha Kham Bai Giang 054 4
Duc Cha Kham Bai Giang 054 4
Duc Cha Kham Bai Giang 099 4
Duc Cha Kham Bai Giang 099 4
Duc Cha Kham Bai Giang 037 1
Duc Cha Kham Bai Giang 037 1
Duc Cha Kham Bai Giang 050 2
Duc Cha Kham Bai Giang 050 2
Duc Cha Kham Bai Giang 044 2
Duc Cha Kham Bai Giang 044 2
Duc Cha Kham Bai Giang 043 1
Duc Cha Kham Bai Giang 043 1
Duc Cha Kham Bai Giang 044 3
Duc Cha Kham Bai Giang 044 3
Duc Cha Kham Bai Giang 038 1
Duc Cha Kham Bai Giang 038 1
Duc Cha Kham Bai Giang 049 2
Duc Cha Kham Bai Giang 049 2
Duc Cha Kham Bai Giang 043 2
Duc Cha Kham Bai Giang 043 2
Duc Cha Kham Bai Giang 038 2
Duc Cha Kham Bai Giang 038 2
Duc Cha Kham Bai Giang 049 1
Duc Cha Kham Bai Giang 049 1
Duc Cha Kham Bai Giang 051 1
Duc Cha Kham Bai Giang 051 1
Duc Cha Kham Bai Giang 040 4
Duc Cha Kham Bai Giang 040 4
Duc Cha Kham Bai Giang 045 3
Duc Cha Kham Bai Giang 045 3
Duc Cha Kham Bai Giang 040 3
Duc Cha Kham Bai Giang 040 3