.......................Chakkar Baaz 'Saraiki Movie' ......................Cast...
......................Nezami, Faizo, Muskan Khan, ......................

Chakkar Baaz 'Saraiki Movie' 2/12 {Saher Imran Photo,s Khan Bela}
Chakkar Baaz 'Saraiki Movie' 2/12 {Saher Imran Photo,s Khan Bela}
Chakkar Baaz 'Saraiki Movie' 3/12 {Saher Imran Photo,s Khan Bela}
Chakkar Baaz 'Saraiki Movie' 3/12 {Saher Imran Photo,s Khan Bela}
Chakkar Baaz 'Saraiki Movie' 4/12 {Saher Imran Photo,s Khan Bela}
Chakkar Baaz 'Saraiki Movie' 4/12 {Saher Imran Photo,s Khan Bela}
Chakkar Baaz 'Saraiki Movie' 6/12 {Saher Imran Photo,s Khan Bela}
Chakkar Baaz 'Saraiki Movie' 6/12 {Saher Imran Photo,s Khan Bela}
Chakkar Baaz 'Saraiki Movie' 7/12 {Saher Imran Photo,s Khan Bela)
Chakkar Baaz 'Saraiki Movie' 7/12 {Saher Imran Photo,s Khan Bela)
Sohnra Sanwal 'Saraiki Movie' 6_11 {Saher Imran Photo,s Khan Bela}
Sohnra Sanwal 'Saraiki Movie' 6_11 {Saher Imran Photo,s Khan Bela}
Kharey Sikkey 'Saraiki Movie' 9/13 {Saher Imran Photo,s Khan Bela}
Kharey Sikkey 'Saraiki Movie' 9/13 {Saher Imran Photo,s Khan Bela}
Jatwaal 'Saraiki Tele Film' 6_10
Jatwaal 'Saraiki Tele Film' 6_10
Bhola 'Saraiki Tele Film' 3/15  {'Saher Imran'Photo,s Khan Bela}.MPG
Bhola 'Saraiki Tele Film' 3/15 {'Saher Imran'Photo,s Khan Bela}.MPG
Saraiki Poet Ishrat Leghari
Saraiki Poet Ishrat Leghari
KHAREY SIKKEY SARAIKI DARAMA PART 5
KHAREY SIKKEY SARAIKI DARAMA PART 5
Kharey Sikkey 'Saraiki Movie' 4/13 {Saher Imran Photo,s Khan Bela}
Kharey Sikkey 'Saraiki Movie' 4/13 {Saher Imran Photo,s Khan Bela}
Kharey Sikkey
Kharey Sikkey "Saraiki Movie" 1/13 {Saher Imran Photo,s Khan Bela}
Saraiki tele film - Chacha Bhatreeja - Full Movie
Saraiki tele film - Chacha Bhatreeja - Full Movie
Chakkar Baaz 'Saraiki Movie' 9/12 {Saher Imran Photo,s Khan Bela}
Chakkar Baaz 'Saraiki Movie' 9/12 {Saher Imran Photo,s Khan Bela}
Chakkar Baaz 'Saraiki Movie' 12/12 {Saher Imran Photo,s Khan Bela}
Chakkar Baaz 'Saraiki Movie' 12/12 {Saher Imran Photo,s Khan Bela}
KHAN LALA SONG..BY SABIR HUSSAIN CHANDIA..DG KHAN
KHAN LALA SONG..BY SABIR HUSSAIN CHANDIA..DG KHAN
Faizo Transprot 'Saraiki Tele Film' 1/12  {'Saher Imran'Photo,s Khan Bela}.MPG
Faizo Transprot 'Saraiki Tele Film' 1/12 {'Saher Imran'Photo,s Khan Bela}.MPG
Sohnra Sanwal 'Saraiki Movie' 1_11 {Saher Imran Photo,s Khan Bela}
Sohnra Sanwal 'Saraiki Movie' 1_11 {Saher Imran Photo,s Khan Bela}
Ran Ditay Bhan 10/13
Ran Ditay Bhan 10/13 "Saraiki Movie" {'Saher Imran'Photo,s Khan Bela
KHAN LALA SARAIKI DRAMA TRAILER
KHAN LALA SARAIKI DRAMA TRAILER
saraiki FAIZO funny
saraiki FAIZO funny
PAHAAJ SARAIKI DRAMA PART -1
PAHAAJ SARAIKI DRAMA PART -1
Charsi Dhola  'Saraiki Tele Film' 2/12 {'Saher Imran'Photo,s Khan Bela} [HD]
Charsi Dhola 'Saraiki Tele Film' 2/12 {'Saher Imran'Photo,s Khan Bela} [HD]
Khote Sikkay - Full Saraiki Movie Part 15 16
Khote Sikkay - Full Saraiki Movie Part 15 16
Kharey Sikkey 'Saraiki Movie' 3/13 {Saher Imran Photo,s Khan Bela}
Kharey Sikkey 'Saraiki Movie' 3/13 {Saher Imran Photo,s Khan Bela}
NAGEENA SARAIKI DRAMA PART -1
NAGEENA SARAIKI DRAMA PART -1
Kukkar Baaz 'Saraiki Tele Film' 10/10 {'Saher Imran'Photo,s Khan Bela} [HD]
Kukkar Baaz 'Saraiki Tele Film' 10/10 {'Saher Imran'Photo,s Khan Bela} [HD]
KHAN LALA SARAIKI DRAMA PART-1
KHAN LALA SARAIKI DRAMA PART-1
khoty Sekky Part 2.flv
khoty Sekky Part 2.flv
SAD KE THIWA  'Saraiki Tele Film' 4/9  {'Saher Imran'Photo,s Khan Bela}
SAD KE THIWA 'Saraiki Tele Film' 4/9 {'Saher Imran'Photo,s Khan Bela}
Munshi No 1, Saraiki Teli Film
Munshi No 1, Saraiki Teli Film
Kharey Sikkey 'Saraiki Movie' 5/13 {Saher Imran Photo,s Khan Bela}.MPG
Kharey Sikkey 'Saraiki Movie' 5/13 {Saher Imran Photo,s Khan Bela}.MPG
Abba Dubai Juloon 'Saraiki Movie' 1_16 {Saher Imran Photo,s Khan Bela}
Abba Dubai Juloon 'Saraiki Movie' 1_16 {Saher Imran Photo,s Khan Bela}
AULD SARAIKI DRAMA PART 2
AULD SARAIKI DRAMA PART 2
SAD KE THIWA  'Saraiki Tele Film' 3/9  {'Saher Imran'Photo,s Khan Bela}
SAD KE THIWA 'Saraiki Tele Film' 3/9 {'Saher Imran'Photo,s Khan Bela}
DIL NAL DIL 'Saraiki Action Movie' 9/10 {'Saher Imran'Photo,s Khan Bela}
DIL NAL DIL 'Saraiki Action Movie' 9/10 {'Saher Imran'Photo,s Khan Bela}
Kukkar Baaz 'Saraiki Tele Film' 8/10 {'Saher Imran'Photo,s Khan Bela} [HD]
Kukkar Baaz 'Saraiki Tele Film' 8/10 {'Saher Imran'Photo,s Khan Bela} [HD]
Cute dr aima khan live dance on stage 2012
Cute dr aima khan live dance on stage 2012
Kukkar Baaz 'Saraiki Tele Film' 4/10 {'Saher Imran'Photo,s Khan Bela} [HD]
Kukkar Baaz 'Saraiki Tele Film' 4/10 {'Saher Imran'Photo,s Khan Bela} [HD]
LUDAY CHOR SARAIKI DRAMA PART-3
LUDAY CHOR SARAIKI DRAMA PART-3
new Desi shadi saraiki ladies juhmar 2012 khaja faheem...00966_568488393 pk 0092345_4011703
new Desi shadi saraiki ladies juhmar 2012 khaja faheem...00966_568488393 pk 0092345_4011703
nazo saraiki film part 2
nazo saraiki film part 2
saraiki film madam billo rani part 1
saraiki film madam billo rani part 1
Faizo Transprot 'Saraiki Tele Film' 10/12  {'Saher Imran'Photo,s Khan Bela}
Faizo Transprot 'Saraiki Tele Film' 10/12 {'Saher Imran'Photo,s Khan Bela}
Ran Ditay Bhan 1/13
Ran Ditay Bhan 1/13 "Saraiki Movie" {'Saher Imran'Photo,s Khan Bela}
Faizo Transprot 'Saraiki Tele Film' 2/12  {'Saher Imran'Photo,s Khan Bela}.MPG
Faizo Transprot 'Saraiki Tele Film' 2/12 {'Saher Imran'Photo,s Khan Bela}.MPG
Khote Sikkay - Saraiki Movie Part 1 16
Khote Sikkay - Saraiki Movie Part 1 16
Faizo kuker baz
Faizo kuker baz
Kharey Sikkey 'Saraiki Movie' 11/13 {Saher Imran Photo,s Khan Bela}
Kharey Sikkey 'Saraiki Movie' 11/13 {Saher Imran Photo,s Khan Bela}