.......................Chakkar Baaz 'Saraiki Movie' ......................Cast...
......................Nezami, Faizo, Muskan Khan, ......................

Chakkar Baaz 'Saraiki Movie' 2/12 {Saher Imran Photo,s Khan Bela}
Chakkar Baaz 'Saraiki Movie' 2/12 {Saher Imran Photo,s Khan Bela}
Chakkar Baaz 'Saraiki Movie' 4/12 {Saher Imran Photo,s Khan Bela}
Chakkar Baaz 'Saraiki Movie' 4/12 {Saher Imran Photo,s Khan Bela}
Sohnra Sanwal 'Saraiki Movie' 6_11 {Saher Imran Photo,s Khan Bela}
Sohnra Sanwal 'Saraiki Movie' 6_11 {Saher Imran Photo,s Khan Bela}
Chakkar Baaz 'Saraiki Movie' 9/12 {Saher Imran Photo,s Khan Bela}
Chakkar Baaz 'Saraiki Movie' 9/12 {Saher Imran Photo,s Khan Bela}
Chakkar Baaz 'Saraiki Movie' 3/12 {Saher Imran Photo,s Khan Bela}
Chakkar Baaz 'Saraiki Movie' 3/12 {Saher Imran Photo,s Khan Bela}
Chakkar Baaz 'Saraiki Movie' 10/12 {Saher Imran Photo,s Khan Bela}
Chakkar Baaz 'Saraiki Movie' 10/12 {Saher Imran Photo,s Khan Bela}
CHAKAR BAZ ((( PART 1 ))).flv
CHAKAR BAZ ((( PART 1 ))).flv
Kharey Sikkey
Kharey Sikkey "Saraiki Movie" 1/13 {Saher Imran Photo,s Khan Bela}
nazo saraiki film part 1
nazo saraiki film part 1
Mangeetar 'Saraiki Movie' 2_8 {Saher Imran Photo,s Khan Bela}
Mangeetar 'Saraiki Movie' 2_8 {Saher Imran Photo,s Khan Bela}
KHAREY SIKKEY SARAIKI DARAMA PART 5
KHAREY SIKKEY SARAIKI DARAMA PART 5
Azli Fazli 'Comedy Saraiki Movie' 13_18 {Saher Imran Photo,s Khan Bela}.MPG
Azli Fazli 'Comedy Saraiki Movie' 13_18 {Saher Imran Photo,s Khan Bela}.MPG
nazo saraiki film part 4
nazo saraiki film part 4
khoty Sekky Part 2.flv
khoty Sekky Part 2.flv
bhola sarayki tali film
bhola sarayki tali film
Saraiki tele film - Chacha Bhatreeja - Full Movie
Saraiki tele film - Chacha Bhatreeja - Full Movie
Chakkar Baaz 'Saraiki Movie' 12/12 {Saher Imran Photo,s Khan Bela}
Chakkar Baaz 'Saraiki Movie' 12/12 {Saher Imran Photo,s Khan Bela}
saraiki film madam billo rani part 1
saraiki film madam billo rani part 1
Kukkar Baaz  'Saraiki Tele Film' 1/10 {'Saher Imran'Photo,s Khan Bela} [HD]
Kukkar Baaz 'Saraiki Tele Film' 1/10 {'Saher Imran'Photo,s Khan Bela} [HD]
saraiki FAIZO funny
saraiki FAIZO funny
KHAN LALA SONG..BY SABIR HUSSAIN CHANDIA..DG KHAN
KHAN LALA SONG..BY SABIR HUSSAIN CHANDIA..DG KHAN
Kharey Sikkey 'Saraiki Movie' 9/13 {Saher Imran Photo,s Khan Bela}
Kharey Sikkey 'Saraiki Movie' 9/13 {Saher Imran Photo,s Khan Bela}
CHAKAR BAZ ((( PART 2 ))).flv
CHAKAR BAZ ((( PART 2 ))).flv
saraiki drama new 2012
saraiki drama new 2012
AULD SARAIKI DRAMA PART 3
AULD SARAIKI DRAMA PART 3
SAD KE THIWA  'Saraiki Tele Film' 3/9  {'Saher Imran'Photo,s Khan Bela}
SAD KE THIWA 'Saraiki Tele Film' 3/9 {'Saher Imran'Photo,s Khan Bela}
Kukkar Baaz 'Saraiki Tele Film' 10/10 {'Saher Imran'Photo,s Khan Bela} [HD]
Kukkar Baaz 'Saraiki Tele Film' 10/10 {'Saher Imran'Photo,s Khan Bela} [HD]
NAGEENA SARAIKI DRAMA PART -1
NAGEENA SARAIKI DRAMA PART -1
SARAIKI DRAMA CHAKAR BAZ TRAILER
SARAIKI DRAMA CHAKAR BAZ TRAILER
Ran Ditay Bhan 13/13
Ran Ditay Bhan 13/13 "Saraiki Movie" {'Saher Imran'Photo,s Khan Bela
Best Saraiki music ,From (Saher Imran Photo,s Khan Bela) Pakistan.dat
Best Saraiki music ,From (Saher Imran Photo,s Khan Bela) Pakistan.dat
Ran Ditay Bhan 1/13
Ran Ditay Bhan 1/13 "Saraiki Movie" {'Saher Imran'Photo,s Khan Bela}
Koonj 'Saraiki Tele Film' 4/12 {'Saher Imran' Photo,s Khan Bela} 'Best Quality'
Koonj 'Saraiki Tele Film' 4/12 {'Saher Imran' Photo,s Khan Bela} 'Best Quality'
AULD SARAIKI DRAMA PART 2
AULD SARAIKI DRAMA PART 2
Khan Lala 'Saraiki Movie' Promo {Saher Imran Photo,s Khan Bela}
Khan Lala 'Saraiki Movie' Promo {Saher Imran Photo,s Khan Bela}
Chakkar Baaz 'Saraiki Movie' Promo  {Saher Imran Photo,s Khan Bela}
Chakkar Baaz 'Saraiki Movie' Promo {Saher Imran Photo,s Khan Bela}
Kukkar Baaz 'Saraiki Tele Film' 7/10 {'Saher Imran'Photo,s Khan Bela} [HD]
Kukkar Baaz 'Saraiki Tele Film' 7/10 {'Saher Imran'Photo,s Khan Bela} [HD]
Kukkar Baaz 'Saraiki Tele Film' 8/10 {'Saher Imran'Photo,s Khan Bela} [HD]
Kukkar Baaz 'Saraiki Tele Film' 8/10 {'Saher Imran'Photo,s Khan Bela} [HD]
SAD KE THIWA  'Saraiki Tele Film' 4/9  {'Saher Imran'Photo,s Khan Bela}
SAD KE THIWA 'Saraiki Tele Film' 4/9 {'Saher Imran'Photo,s Khan Bela}
Faizo Transprot 'Saraiki Tele Film' 3/12  {'Saher Imran'Photo,s Khan Bela}
Faizo Transprot 'Saraiki Tele Film' 3/12 {'Saher Imran'Photo,s Khan Bela}
SARAIKI DRAMA CHAKAR BAZ PART 1
SARAIKI DRAMA CHAKAR BAZ PART 1
Faizu Ustra  'Saraiki Tele Film' 1/16  {'Saher Imran'Photo,s Khan Bela}
Faizu Ustra 'Saraiki Tele Film' 1/16 {'Saher Imran'Photo,s Khan Bela}
Charsi Dhola  'Saraiki Tele Film' 2/12 {'Saher Imran'Photo,s Khan Bela} [HD]
Charsi Dhola 'Saraiki Tele Film' 2/12 {'Saher Imran'Photo,s Khan Bela} [HD]
Faizo kuker baz
Faizo kuker baz
RASGULLAY 2014 Best New Punjabi Stage Drama
RASGULLAY 2014 Best New Punjabi Stage Drama
Chalo Koi Gal Nahi By Naeem Hazarvi
Chalo Koi Gal Nahi By Naeem Hazarvi
Kukkar Baaz 'Saraiki Tele Film' 4/10 {'Saher Imran'Photo,s Khan Bela} [HD]
Kukkar Baaz 'Saraiki Tele Film' 4/10 {'Saher Imran'Photo,s Khan Bela} [HD]
Khote Sikkay - Saraiki Movie Part 16 16
Khote Sikkay - Saraiki Movie Part 16 16
Funny Saraiki Poetry
Funny Saraiki Poetry
farah lal saraiki song
farah lal saraiki song