.......................Chakkar Baaz 'Saraiki Movie' ......................Cast...
......................Nezami, Faizo, Muskan Khan, ......................

Chakkar Baaz 'Saraiki Movie' 2/12 {Saher Imran Photo,s Khan Bela}
Chakkar Baaz 'Saraiki Movie' 2/12 {Saher Imran Photo,s Khan Bela}
Kharey Sikkey 'Saraiki Movie' 4/13 {Saher Imran Photo,s Khan Bela}
Kharey Sikkey 'Saraiki Movie' 4/13 {Saher Imran Photo,s Khan Bela}
nazo saraiki film part 4
nazo saraiki film part 4
Kharey Sikkey
Kharey Sikkey "Saraiki Movie" 1/13 {Saher Imran Photo,s Khan Bela}
nazo saraiki film part 1
nazo saraiki film part 1
Azli Fazli 'Comedy Saraiki Movie' 13_18 {Saher Imran Photo,s Khan Bela}.MPG
Azli Fazli 'Comedy Saraiki Movie' 13_18 {Saher Imran Photo,s Khan Bela}.MPG
Chakkar Baaz 'Saraiki Movie' 3/12 {Saher Imran Photo,s Khan Bela}
Chakkar Baaz 'Saraiki Movie' 3/12 {Saher Imran Photo,s Khan Bela}
Chakkar Baaz 'Saraiki Movie' 4/12 {Saher Imran Photo,s Khan Bela}
Chakkar Baaz 'Saraiki Movie' 4/12 {Saher Imran Photo,s Khan Bela}
Bhola 'Saraiki Tele Film' 1/15 {'Saher Imran'Photo,s Khan Bela}.dat
Bhola 'Saraiki Tele Film' 1/15 {'Saher Imran'Photo,s Khan Bela}.dat
Faizo Transprot 'Saraiki Tele Film' 10/12 {'Saher Imran'Photo,s Khan Bela}
Faizo Transprot 'Saraiki Tele Film' 10/12 {'Saher Imran'Photo,s Khan Bela}
YouTube- Punjabi Funny Stage Drama KAR AKHIN DI HATH JORI HQ part 7.mp4
YouTube- Punjabi Funny Stage Drama KAR AKHIN DI HATH JORI HQ part 7.mp4
Kukkar Baaz 'Saraiki Tele Film' 1/10 {'Saher Imran'Photo,s Khan Bela} [HD]
Kukkar Baaz 'Saraiki Tele Film' 1/10 {'Saher Imran'Photo,s Khan Bela} [HD]
Saraiki Drama of Faizoo Shapar Baaz
Saraiki Drama of Faizoo Shapar Baaz
Rajhan Mahi, Saraiki Tele Film.
Rajhan Mahi, Saraiki Tele Film.
Khote Sikkay - Full Saraiki Movie Part 15 16
Khote Sikkay - Full Saraiki Movie Part 15 16
Ran Ditay Bhan 10/13
Ran Ditay Bhan 10/13 "Saraiki Movie" {'Saher Imran'Photo,s Khan Bela
Munshi No 1, Saraiki Teli Film
Munshi No 1, Saraiki Teli Film
Vatta Satta 'Saraiki Movie' 1_25
Vatta Satta 'Saraiki Movie' 1_25
Kharey Sikkey 'Saraiki Movie' 3/13 {Saher Imran Photo,s Khan Bela}
Kharey Sikkey 'Saraiki Movie' 3/13 {Saher Imran Photo,s Khan Bela}
Jatwaal 'Saraiki Tele Film' 6_10
Jatwaal 'Saraiki Tele Film' 6_10
Charsi Dhola 'Saraiki Tele Film' 2/12 {'Saher Imran'Photo,s Khan Bela} [HD]
Charsi Dhola 'Saraiki Tele Film' 2/12 {'Saher Imran'Photo,s Khan Bela} [HD]
Funny Ditto Da Dera MP4.mp4
Funny Ditto Da Dera MP4.mp4
NIKA KAKA WADA KAKA SARAIKI DRAMA PART -1
NIKA KAKA WADA KAKA SARAIKI DRAMA PART -1
KHAN LALA SARAIKI DRAMA PART-4
KHAN LALA SARAIKI DRAMA PART-4
KHAREY SIKKEY SARAIKI DARAMA PART 5
KHAREY SIKKEY SARAIKI DARAMA PART 5
SAD KE THIWA 'Saraiki Tele Film' 3/9 {'Saher Imran'Photo,s Khan Bela}
SAD KE THIWA 'Saraiki Tele Film' 3/9 {'Saher Imran'Photo,s Khan Bela}
Cute dr aima khan live dance on stage 2012
Cute dr aima khan live dance on stage 2012
SARAIKI DRAMA CHAKAR BAZ TRAILER
SARAIKI DRAMA CHAKAR BAZ TRAILER
SAD KE THIWA 'Saraiki Tele Film' 4/9 {'Saher Imran'Photo,s Khan Bela}
SAD KE THIWA 'Saraiki Tele Film' 4/9 {'Saher Imran'Photo,s Khan Bela}
Kukkar Baaz 'Saraiki Tele Film' 7/10 {'Saher Imran'Photo,s Khan Bela} [HD]
Kukkar Baaz 'Saraiki Tele Film' 7/10 {'Saher Imran'Photo,s Khan Bela} [HD]
Kukkar Baaz 'Saraiki Tele Film' 8/10 {'Saher Imran'Photo,s Khan Bela} [HD]
Kukkar Baaz 'Saraiki Tele Film' 8/10 {'Saher Imran'Photo,s Khan Bela} [HD]
DIL NAL DIL 'Saraiki Action Movie' 9/10 {'Saher Imran'Photo,s Khan Bela}
DIL NAL DIL 'Saraiki Action Movie' 9/10 {'Saher Imran'Photo,s Khan Bela}
PAHAAJ SARAIKI DRAMA PART -1
PAHAAJ SARAIKI DRAMA PART -1
Sohnra Sanwal 'Saraiki Movie' 1_11 {Saher Imran Photo,s Khan Bela}
Sohnra Sanwal 'Saraiki Movie' 1_11 {Saher Imran Photo,s Khan Bela}
Faizo Ustra 'Saraiki Movie' Promo {Saher Imran Photo,s Khan Bela}.dat
Faizo Ustra 'Saraiki Movie' Promo {Saher Imran Photo,s Khan Bela}.dat
Koonj 'Saraiki Tele Film' 4/12 {'Saher Imran' Photo,s Khan Bela} 'Best Quality'
Koonj 'Saraiki Tele Film' 4/12 {'Saher Imran' Photo,s Khan Bela} 'Best Quality'
saraiki drama new 2012
saraiki drama new 2012
KHAN LALA SARAIKI DRAMA PART-1
KHAN LALA SARAIKI DRAMA PART-1
CHAKAR BAZ ((( PART 1 ))).flv
CHAKAR BAZ ((( PART 1 ))).flv
LUDAY CHOR SARAIKI DRAMA PART-3
LUDAY CHOR SARAIKI DRAMA PART-3
AULD SARAIKI DRAMA PART 2
AULD SARAIKI DRAMA PART 2
KHAN LALA SARAIKI DRAMA TRAILER
KHAN LALA SARAIKI DRAMA TRAILER
Faizo kuker baz
Faizo kuker baz
Abba Dubai Juloon 'Saraiki Movie' 1_16 {Saher Imran Photo,s Khan Bela}
Abba Dubai Juloon 'Saraiki Movie' 1_16 {Saher Imran Photo,s Khan Bela}
Kharey Sikkey 'Saraiki Movie' 8/13 {Saher Imran Photo,s Khan Bela}.dat
Kharey Sikkey 'Saraiki Movie' 8/13 {Saher Imran Photo,s Khan Bela}.dat
Chakkar Baaz 'Saraiki Movie' 12/12 {Saher Imran Photo,s Khan Bela}
Chakkar Baaz 'Saraiki Movie' 12/12 {Saher Imran Photo,s Khan Bela}
saraiki FAIZO funny
saraiki FAIZO funny
RASGULLAY 2014 Best New Punjabi Stage Drama
RASGULLAY 2014 Best New Punjabi Stage Drama
Players (2012) w/ Eng Sub - Hindi Movie
Players (2012) w/ Eng Sub - Hindi Movie
Khote Sikkay - Saraiki Movie Part 1 16
Khote Sikkay - Saraiki Movie Part 1 16